2021 Global Tech Outlook, Bir Red Hat Raporu: Dijital dönüşüm, güvenlik ve hibrit bulut kullanımı öne çıkıyor

06.09.2020

Dijital dönüşüm ve güvenlik önemini koruyor ve ankete katılanların dörtte birinden fazlasının 2021'e doğru giden bir hibrit bulut stratejisi var

business

021 için teknoloji hedeflerini öğrenmek adına bu yıl BT liderleriyle anket yaptığımızda, COVID-19'un planlama üzerindeki etkisini ve önümüzdeki yıl müşterilerimizle bulundukları yerde en iyi şekilde nasıl buluşabileceğimizi merak ediyorduk. Ne mi öğrendik? Dijital dönüşüm ve güvenlik önemini koruyor ve ankete katılanların dörtte birinden fazlasının 2021'e doğru giden bir hibrit bulut stratejisi var.

Temmuzdan eylüle kadar çoğu, yıllık 100 milyon doları aşkın geliri olan şirketlerden olmak üzere 1400’den fazla BT profesyoneline anket yaptık. Buna Red Hat müşterilerinden oluşan karma bir grup ve daha geniş bir endüstri grubu da dahil.

Dijital dönüşüm ve güvenlik, yüksek önceliğini koruyor

2021 yılına girerken COVID-19’un dijital dönüşüm ve BT öncelikleri üzerinde etkisi nedir? Görünüşe göre birçok şirket dijital dönüşüm çabalarını hızlandırıyor, ancak bazı kuruluşlar bu yıl dijital dönüşümü ikinci plana atmak zorunda kalmış olabilir.

redington

Şekil 1: Mevcut durumda şirketiniz dijital dönüşüm yolculuğunda nerede?

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, dönüşüm çabalarında % 65 ile "dönüşüm" aşamasında veya sonrasında  olduklarını söylüyor.

Bu yıl yanıt olarak, “duraksayan” ve “hızlanan” ifadelerini ekledik ve kuruluşların %21’inin çabalarını hızlandırdığını gördük. Ankete katılanların yalnızca% 6'sı duraksadıklarını belirtti, ancak bu yıl iki kat daha fazla katılımcı (2019'da % 4'e karşı% 2) hiç dijital dönüşüm planları olmadığını söyledi. Ankete katılan kuruluşların yalnızca% 5'i dijital dönüşüm süreçlerine henüz başlamadı veya yeni başlıyor.

Bu yılki katılımcıların dijital dönüşüm için en önemli öncelikleri inovasyon (%23), güvenlik (%19), kullanıcı deneyimi (%13) ve maliyet azaltma (%11).

Önümüzdeki yıl en önemli beş BT finansman önceliği; BT güvenliği (% 45), BT ve bulut yönetimi (% 39), bulut altyapısı (% 34), mevcut BT'nin optimizasyonu (% 29) ve BT otomasyonu (% 26). (Bu soru, katılımcıların tek bir odak alanı yerine en çok üç alan seçmesine izin verdi.)

Elde etmeyi umdukları sonuçlar sorulduğunda ise ilk üç yanıt sırasıyla %37, %32 ve %30 oranla, iyileştirilmiş verimlilik, geliştirilmiş güvenlik ve düşük maliyet oldu.

2021’de Hibrit Bulut

Katılımcıların çeyreğinden fazlası (%27’si), önümüzdeki 12 ay için olan bulut stratejilerini “hibrit bulut” olarak tanımlarken; %17’si, özel bulut öncelikli bir stratejileri olduğunu ve yalnızca %12’si tek bir herkese açık bulutu standardize etmeyi planladığını belirtti. %10’u “herkese açık bulut öncelikli” olduğunu ve %11’i ise “çoklu bulut” stratejisi izlediklerini (birden fazla ancak birbirinden bağımsız çoklu bulut kullanımı) ifade etti .

Redington

Şekil 2: Aşağıdakilerden hangisi bulut stratejinizi en iyi şekilde tanımlar?

Üç veya daha fazla bulut kullanımının, önümüzdeki 12 ay içerisinde önemli ölçüde bir sıçrayış yaşaması bekkleniyor. Yanıt verenlerin yalnızca %22'si bugün, üç veya daha fazla bulut platformu kullandığını belirtiyor, ancak yanıt verenlerin çoğu (%51) önümüzdeki 12 ay içinde üç veya daha fazla bulut platformu kullanmayı planladıklarını söylüyor.

En büyük değişim, dört veya daha fazla bulut kullanımını üçe katlamayı planlayan Latin Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde. Tüm bölgeler daha fazla sayıda bulut kullanacaklarını bildirdi ancak geçen yılın anketi de çoğu henüz gerçekleşmeyen, daha fazla bulut kullanımı niyetini göstermişti. COVID-19, kuruluşların bu yıl bulut kullanımlarını genişletme planlarını önemli ölçüde engelledi ve bu planları 2021'de uygulamayı umuyor olabilirler.

Makine öğrenimini üretime sokmak bir zorluktur

Ankete katılanların yaklaşık yarısı, önümüzdeki 12 ay içinde yapay zeka/makine öğrenimi (AI/ML) kullanmayı düşündüklerini, ancak "modelleri üretime sokmak için ekipler arasında işbirliği" ve "AI / ML araçlarını ve sistemini yönetmenin," bu hedeflere ulaşmada en büyük zorluk olduğunu aktardı. Bu konuda en büyük zorluğun makine öğrenimi iş yüklerini çalışır duruma getirme olduğu konusunda her biri %28 ile berabere kaldı. Ön tedarik hazırlığı altyapısı, %24 ile en büyük zorluk olarak belirtildi ve %18’i ise makine öğrenimini üretime sokmada en büyük zorluğun veriye erişim olduğunu dile getirdi.

redhat-table

Şekil 3: Bir makine öğrenimi projesini çalışır duruma getirmek için karşılaştığınız en büyük zorluk nedir?

Raporda daha fazlasını öğrenin

Raporda kapsayıcıya alma planları, Nesnelerin İnterneti planları ve daha fazlası gibi çok sayıda ek bilgi bulunuyor. Daha derin bir analiz için, 2021 Global Tech Outlook'a göz atabilir ve işletmelerin önümüzdeki yıl BT yaklaşımlarını nasıl modernize etmeyi planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.