Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. Şirketlerin artan bilgi teknoloji yatırımları, dijital sermayelerini korumayı önemli hale getirmiştir.  Redington şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik entegre çözümleri aracılığıyla her türlü bilişim güvenliği çözümünü global markaları aracılığıyla müşterilerine sunmaktadır.

cloud

Hybrid Cloud Security

Hibrit bulut güvenliği, - kamusal veya özel - en az 1 bulutun dahil olduğu çoklu IT ortamlarında belirli bir düzeyde iş yükü taşınabilirliği, orkestrasyonu ve yönetimi içeren bir IT mimarisiyle ilişkili verilerin, uygulamaların ve altyapının korunmasını ifade eder. Hibrit bulutlar, verilerinizin olası maruziyetini azaltmanıza imkan tanır. Hassas veya kritik verilerinizi kamusal bulutun dışında tutarken, aynı türde riskleri taşımayan veriler için buluttan yararlanmaya devam edebilirsiniz.

network Security

Network Security

Ağ güvenliği, çok sayıda teknolojiyi, cihazı ve prosesi içeren kapsamlı bir terimdir. En basit şekliyle, yazılım ve donanım teknolojileri aracılığıyla bilgisayar ağlarının ve verilerin bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini korumak için tasarlanan kurallar ve konfigürasyonlar kümesidir. Büyüklüğü, sektörü ve altyapısı dikkate alınmaksızın, tüm işletmeler sürekli olarak artan siber tehditlerden korunmalarını sağlayacak ağ güvenliği çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Günümüzün bağlantılı dünyası ve değişen IT ortamı, sanallaştırma ve bulut teknolojilerinin benimsenmesiyle birlikte işletme ağınızın genişlemesini sağlarken, yüksek performans gereklilikleri ise, geleneksel ağ çevre savunmalarının kabiliyetlerini aşmaktadır. Fidye yazılım ve sıfır-gün saldırılarının aralarında bulunduğu daha sofistike tehditlere ve riskli kullanıcı davranışlarına ek olarak, bağlantılı nesnelerin interneti (IoT) ve endüstriyel IoT cihazlarının artışı, uç nokta güvenliğinin uygulanamayacağı bu cihazlar açısından tek korumanın ağ temelli güvenlik olduğunu keşfedilecek işletmeler açısından benzersiz bir güvenlik sorunu ortaya koymaktadır. Kritik tehditlerle başa çıkmak için gereken otomasyondan, görünürlükten, operasyonel etkinlikten ve kalifiye personelden yoksun olan geleneksel savunmalar ve farklı tekil teknoloji çözümleri, karşılaştığınız tehditlerin büyüklüğü ve çeşitliliği karşısında yetersiz kalacaktır. Karşılaştığınız tehditler üç temel gruba ayrılır: bilinen, bilinmeyen ve açıklanmayan.

cyber

Cyber Security

Siber güvenlik, bilgisayarların, sunucuların, mobil cihazların, elektronik sistemlerin, ağların ve verilerin kötü amaçlı saldırılara karşı savunulmasını ifade eder. Aynı zamanda bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir. Siber güvenlik, sistemlerin, ağların, programların, cihazların ve verilerin siber saldırılardan korunmasına ilişkin teknolojilerin, proseslerin ve kontrollerin uygulanmasını içerir. Siber saldırı riskini azaltmayı ve sistemlerin, ağların ve teknolojilerin yetkisiz kullanımına karşı koruma sağlamayı amaçlar.

security

Enterprise Security (SIEM)

Güvenlik bilgisi ve olay yönetimi (SIEM), müşterilerin güvenlik olay verilerini gerçek zamanlı olarak analiz etme ihtiyacına göre tanımlanmakta olup, saldırıların ve ihlallerin erken tespitini destekler. SIEM sistemleri, olay müdahalesi, adli bilişim ve mevzuata uyum konularında güvenlik verilerinin toplanmasını, saklanmasını ve araştırılmasını sağlar ve ilgili durumların hafifletilmesini ve bildirilmesini destekler. SIEM teknolojisi, güvenlik cihazlarının, ağ altyapısının, host ve uç nokta sistemlerinin, uygulamalarının ve bulut hizmetlerinin ürettiği olay verilerini toplar. Birincil veri kaynağı kayıt verileridir ancak SIEM teknolojisi, ağ telemetrisi (örneğin akışlar ve paketler) gibi başka şekillerdeki verileri de işleyebilir. Olay verileri kullanıcılar, varlıklar, tehditler ve zafiyetler hakkında bağlamsal bilgilerle birleştirilir. Olayların, verilerin ve farklı kaynaklardan elde edilen bağlamsal bilgilerin ağ güvenliği olay izlemesi, kullanıcı aktivitesi izlemesi ve uyum raporlaması gibi özel amaçlarla analiz edilebilmesi için veriler normalleştirilebilir. Teknoloji, güvenlik izlemesi için olayların gerçek zamanlı analizini, tarihsel analiz için sorgulama ve uzun vadeli analitikleri ve olay inceleme ve yönetim için diğer destekleri ve - örneğin uyum gereklilikleri açısından - raporlama özelliklerini sunar.

sensors

Enterprise Service Management

Tüketici yaşamının her alanına anında erişim sağlayan ve yanıt veren modern teknolojiler ve yazılımlar son derece yaygın hale geldi. IT’yle ilgilenmeleri veya şirkette başka hizmet sağlayıcılarla iş yapmaları dikkate alınmaksızın, çalışanlar günlük iş yaşamlarında benzer bir deneyim yaşamayı bekliyorlar. İnsan Kaynakları (HR), Hukuk, Tesisler, Eğitim, Güvenlik, Satış, Pazarlama, Ar&Ge ve Finans departmanları da buna dahildir. Sonuç olarak, işletmelerin çalışanlara işyeri hizmetleri sunmaya ilişkin yaklaşımlarını yeniden tasarlamaları gerekmektedir. Yeni bir çalışanın işe alınması gibi arka ofis hizmetleri, yalnızca telefon görüşmeleri, e-postalar veya formlar da dahil olmak üzere manüel işlemlerle gerçekleştirilmiştir ve halen çoğunlukla bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Dijital dünyada, çalışanlar bu hizmetlere ortak bir hizmet kataloğundan kolaylıkla ve anında erişmeyi istemekte ve taleplerinin derhal otomatik olarak yerine getirilmesini beklemektedir. IT dışı hizmetlerin bir diğer özelliği ise, işletme hizmetlerinin çoklu iş fonksiyonlarını kapsaması ve genel olarak IT hizmetlerini de içermesidir.

abstract

Unified Endpoint Management - UEM

Birleştirilmiş Uç Nokta Yönetimi (Unified Endpoint Management), mobil, PC ve diğer cihazlar için tek bir yönetim arayüzü sağlayan bir yazılım araçları sınıfıdır. Mobil cihaz yönetimi (MDM) ve kurumsal mobilite yönetimi (EMM) ile istemci yönetimi araçlarının evrimi niteliğindedir ve bunların yerini almaktadır. Mobil uygulamaları, içerikleri, işbirliğini ve çok daha fazlasını yönetme ve güvence altına alma imkanını sunar. Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, sağlamlaştırılmış cihazlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve giyilebilir cihazlar gibi tüm uç noktaların yönetiminde tek bir yaklaşım ortaya koyar.

data security

Threat Defence

Günümüzün karmaşık tehdit ortamında, kuruluşlar sürekli tehditlere karşı korunmak için çoğunlukla farklı güvenlik ürünlerini bir arada kullanmaktadır. Bu tehditler artık bire-çok şeklinde ortaya çıkmasa da yüksek derecede hedefe odaklıdır. Genellikle entegre olmayan farklı çözümlerin hacmini ve karmaşıklığını yönetmek, zorlayıcı bir görev haline gelir ve ağınızda artan tehditler gözden kaçırılabilir. Kuruluşunuz, farklı ve modern bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç duyar. Modern çözümler, çoklu çözümlere ilişkin güvenlik kabiliyetleri sunmakta ve yeni tehditleri hızla tespit etmek, bunlara karşı korunmak ve gereken biçimde müdahale etmek için çok daha uygun bir yöntem sunan katmanlı güvenlik yaklaşımları sayesinde, IT altyapınızın tamamında görünürlüğü artırmanızı ve eş zamanlı olarak incelemeleri koordineli bir biçimde yürütmenizi mümkün kılar.

data stream

Encrypted Traffic Collection

Corelight markamız, Şifreli Trafik toplama (Encrypted Traffic Collection) özelliğine sahiptir. Sensörlere yalnızca birkaç tıkla kurulan paket, SSH trafiği gibi ağ trafiği analizi (NTA) çıkarımları sağlar.

cyber security

Open NDR Platform

Corelight markamız, etkisi kanıtlanmış bir açık kaynak tasarım modelini müşteriler için birleştirilmiş bir ürüne dönüştürecek bir açık ağ algılama ve yanıt (NDR) platformu geliştirdiğini açıkladı. Günümüzde, kuruluşlar dağıtık lokasyonlarda sınırlı görünürlüğün yarattığı sorunlarla karşılaşmakta veya ağ altyapılarını Google Cloud ya da diğer platform sağlayıcıları kullanarak bulutta inşa etmektedir. GCP için Corelight Bulut Sensörü ve Corelight Yazılım Sensörü sayesinde, müşteriler ağ görünürlüğünü tüm platformlarda güvenle normalleştirebilir ve Corelight’ı her zaman, her yerde kullanabilirler. Corelight Yazılım Sensörü, konteynerler içerisinde ya da bulutta herhangi bir Linux platformunda konuşlandırılabilecek olan hafif bir bağımsız uygulamadır ve uzak ofislerde veya düşük bant genişliğine sahip sahalarda kullanılabilir. Corelight Yazılım Sensörü; Kafka, JSON, Splunk, REDIS ve syslog ile kolaylıkla entegre olur ve akış kaydı desteği sağlar.

double

API Access Management

API erişimi, doğrulanmış oturum açma işlemleriyle yapılan çağrıların API’lara girebilmesini sağlar. API geçidi, API yönetim çözümünün merkezinde yer alır. Geçitler, API çağrılarının uygun şekilde işlenmesini sağlar. API yaşam tarzını da yönetirler. Ayrıca, API ürünleri belirli kaynaklardan oluşan bir kümeye erişimi kontrol etmek için uygun bir yöntem sunar.

modern

Idendity Management Solutions

Geleneksel olarak, kuruluşların kimlik yönetimi konfigürasyonları, Bilgi Teknolojisi departmanı tarafından manüel olarak yönetilir. Bu pahalı ve uzun süren bir işlemdir. Bu açıdan, insan odaklı kimlik yönetimi prosesi, operasyonlarda ciddi zaman kaybına yol açar ve güvenlik politikalarıyla ilgili riskleri artırır. İdeal Kimlik Yönetimi (IDM) çözümü, ilk iş gününden itibaren çalışanların kimliğini tüm sistemlere otomatik olarak tanımlar. E-posta hesapları, grup kimlikleri, yazıcı kimliği, kapı giriş yetkileri, kahve otomatı yetkileri, ERP, SAP sistemi erişim hakları otomatik olarak etkinleştirilir. İdeal Kimlik Yönetimi (IDM) çözümü, kimlik yaşam çevriminin tamamını kapsar. Sistem, işe alım, yeni bir pozisyona geçiş, vekaleten görevlendirme, istifa ve terfi gibi tüm işlemlerde otomatik olarak uygulanır. Çalışanların sezonluk olarak işe alınması/istifa etmesi durumunda, kimlik yönetim sistemi ilgili çalışanların kimliklerini ve izinlerini tüm sistemlerden kaldırır. Kimlik verileri tamamen silinebilir veya periyodik olarak devre dışı bırakılabilir.

business

Single Sign-On

Tek Oturum Açma (SSO), kullanıcının bir uygulamada oturum açtığında, hangi platformu, teknolojiyi ya da alanı kullanıyor olursa olsun, diğer uygulamalarda da otomatik olarak oturum açmasını ifade eder. Bu özellik (Single Sign-on), adını kullanıcının tek bir kez oturum açmasından alır. Örneğin, Gmail gibi bir Google hizmetinde oturum açtığınızda, otomatik olarak YouTube, AdSense, Google Analytics ve diğer Google uygulamalarında da oturum açmış olursunuz. Aynı şekilde, Gmail veya başka bir Google uygulamasında oturumu kapattığınızda, diğer uygulamalardaki tüm oturumlarınız otomatik olarak kapatılır; bu işlem Single Logout olarak bilinir. SSO, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi kullanan kişilerin sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlar. Kullanıcılar, her bir uygulama ya da hizmet için ayrı oturum açma bilgilerini hatırlamaya çalışmak yerine, tek bir oturum açarak tüm uygulamalarınıza erişebilirler. Kullanıcılar kimlik doğrulama gerektiren bir alanı ziyaret ettiklerinde, oturum açmalarını gerektirebilecek kimlik doğrulama alanına yönlendirilirler. Eğer kullanıcı kimlik doğrulama alanında oturum açmışsa, tekrar oturum açmadan derhal orijinal alana yönlendirilebilecektir.

Sizin için burdayız!

Redington güvencesiyle çözümlerimizden yararlanmak için hemen başvurun.

Hemen Başvur