Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar

06.10.2020

Açık kaynaklı yazılım, herkesin denetleyebileceği, üzerinde değişiklik yapabileceği ve geliştirebileceği kaynak kodlu bir yazılımdır.

coding

Açık kaynaklı yazılım, herkesin denetleyebileceği, üzerinde değişiklik yapabileceği ve geliştirebileceği kaynak kodlu bir yazılımdır.

"Kaynak kodu", yazılımın, çoğu bilgisayar kullanıcısının asla görmediği bir parçasıdır; bu, bilgisayar programcılarının bir yazılım parçasının çalışma şeklini değiştirmek yönlendirebildiği bir koddur. Bir bilgisayar programının ana koduna erişimi olan programcılar, ona yeni özellikler ekleyerek veya sürekli düzgün çalışmayan parçaları düzelterek bu programı geliştirebilirler.

Açık Kaynak Kodlu Yazılımın Faydaları

Açık kaynak yazılımı kullanmanın hem kullanıcı hem de kuruluş için birçok faydası vardır. En bariz fayda, çoğu durumda, açık kaynak başlığı altında dağıtılan ürünlerin, bazen bazı kısıtlamalar veya sınırlamalarla da olsa, kullanımının ve açılmasının ücretsiz olmasıdır. Açık kaynak için sık sık alıntılanan özellik ise yazılımın özgür olduğudur. Genel olarak yazılımın yazılması ve sürdürülmesi önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirdiği göz önüne alındığında, geleneksel olarak önceden bir lisans ile ücretlendirilmiştir. Tipik sıfır peşin ücret temeline sahip açık kaynak hareketi, kuruluşların açık kaynak fenomenine katılmasına, benimsenmesine ve bundan yararlanmasına izin vermek için yeni iş modelleri geliştirmeye zorlamıştır. 

Açık kaynağın ikinci önemli yararı, yazılımın kaynak kodunun teknik kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak indirilebilir, değiştirilebilir ve özelleştirilebilir olmasıdır. Bu, bir kuruluşun belirli bir uygulamayı özelleştirmek veya bir açık kaynak teknolojisini başka bir şey geliştirmek için temel bir platform olarak kullanmak istediği büyük bir varlık olabilir. İlişkisel veri tabanları tartışmasında, işletim sistemleri, geliştirme kitaplıkları, veri tabanı sistemleri ve dağıtım platformları dahil olmak üzere bu projelerden bazılarının kritik önemini göreceğiz.

Açık kaynak, yalnızca son kullanıcılara değil, genel olarak ekonomiye de yarar sağlar. Açık kaynaktan yararlanılan ticari kazancı ve ekonomik faydayı takdir etmek için, Linux işletim sisteminin tek bir biçimini veya Java geliştirme dilini çalıştıran çok sayıda düşük maliyetli, erişilebilir aygıt ve aygıtları gözlemlemek yeterlidir. Yerel, bölgesel veya ulusal bazda açık kaynağa odaklanmak için bir politika yürürlüğe konduğunda, genel bilgi teknolojisi maliyetlerini azaltarak, yerel yetenek ve alan uzmanlarını besleyerek işler yaratabilir ve yerel ekonomiye fayda sağlayabilir. Genel olarak, lisans ücretleri açık kaynak ile ödenmediğinden, ön ekonomik fayda genellikle yerel kalacaktır.