Ağ Savunması

17.03.2021

Ağ savunmasının temel amacı, yetkisiz, gayri meşru veya kötü niyetli trafiğe, kullanıcıya veya uygulamaya gizli bir BT ortamına / ağına erişim verilmemesini sağlamaktır.

security

Ağ savunması, hizmet / ağ reddi, bozulma ve kesintilere neden olan ağ sızıntılarını tespit etmek, izlemek, korumak, analiz etmek ve bunlara karşı savunmak için bilgisayar ağlarını kullanan bir dizi süreç ve koruyucu önlemdir. Bilgisayar Ağ Savunması, bir hükümetin veya askeri kurumun / kuruluşun kötü niyetli veya düşman bilgisayar sistemleri veya ağları tarafından gerçekleştirilen ağ saldırılarına karşı savunma ve misilleme yapmasına olanak tanır.

Bilgisayar ağ savunması, öncelikle bir siber güvenlik biçimi ve askeri ya da devlet bilgi sistemlerini tehdit edici siber saldırılardan ve izinsiz girişlerden korumak için bir bilgi güvence önlemidir. Ağ savunmasının temel amacı, yetkisiz, gayri meşru veya kötü niyetli trafiğe, kullanıcıya veya uygulamaya gizli bir BT ortamına / ağına erişim verilmemesini sağlamaktır.

Düşman bilgisayar sistemlerini ve ağlarını korumayı, sömürmeyi ve onlara saldırmayı amaçlayan bilgisayar ağı operasyonları dizisinin bir parçasıdır. Ayrıca ağ savunması, Savunma Bakanlığı’nın operasyonel güvenlik çerçevesi NetOps’un da bir bileşenidir.

Ordu ve hükümet dünyasında, hassas nitelikteki bilgilerin açığa çıkması, salt mali kayıptan çok daha büyük sonuçlara neden olabilir. Bu tür kurumlar tarafından barındırılan bilgiler, Operasyon Emirlerini, savaş planlarını, asker hareketlerini, silahlar veya istihbarat toplama sistemleri için teknik şartnameleri, gizli istihbarat ajanlarının kimliklerini ve ordunun, hükümetin işleyişi için kritik olan diğer öğeleri içerebilir. Bu tür bilgilere yetkisiz bir şekilde erişildiğinde, büyük ölçekte hayatlar kaybedilebilir ve güç dengesi önemli ölçüde değiştirilebilir. Bu tür bilgileri korumak için yasalar vardır, ancak çoğu durumda bunlar hala devam eden bir çalışmadır. Bu yüzden ağ katmanında nesiller arası koruma teknikleriyle bilinen ve bilinmeyen güvenlik açıklarını tespit etmeniz ve bunlara karşı korunmanız gerekir.