BT Operasyonları için Yapay Zeka

10.02.2021

AIOps platformları, geleneksel tarihsel analitiği sağlarken sorunları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak tespit etmek ve bunlara tepki vermek için çeşitli BT operasyon araçlarından ve cihazlarından çeşitli veriler toplayarak büyük veriden yararlanır.

futuristic

AIOps, BT Operasyonları için Yapay Zeka kısaltmasıdır. Analitik ve makine öğrenimi aracılığıyla BT işlemlerini otomatikleştiren ve geliştiren çok katmanlı teknoloji platformlarını ifade eder. AIOps platformları, geleneksel tarihsel analitiği sağlarken sorunları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak tespit etmek ve bunlara tepki vermek için çeşitli BT operasyon araçlarından ve cihazlarından çeşitli veriler toplayarak büyük veriden yararlanır.

AIOps'un iki ana bileşeni vardır: büyük veri ve makine öğrenimi. Gözlemsel verileri (izleme sistemlerinde ve iş günlüklerinde bulunanlar gibi) etkileşim verilerinin yanında bir büyük veri platformu içinde bir araya getirmek için silo haline getirilmiş BT verilerinden uzaklaşmayı gerektirir.

AIOpsdaha sonra, birleştirilmiş BT verilerine karşı kapsamlı bir analiz ve makine öğrenimi stratejisi uygular. İstenen sonuç, sürekli iyileştirmeler ve düzeltmeler sağlayan otomasyon odaklı içgörülerdir. AIOps, temel BT işlevleri için sürekli entegrasyon ve dağıtım olarak düşünülebilir.

Sürekli içgörü ve iyileştirmeler hedefine ulaşmak için, AIOps üç farklı BT disiplini arasında köprü kurar:

  • Hizmet yönetimi 
  • Performans yönetimi 
  • Otomasyon

AIOps, yeni hızlandırılmış BT ortamlarımızda, büyük veri ve makine öğrenimindeki gelişmeler tarafından desteklenen yeni bir yaklaşım olması gerektiğini kabul eden bir oyun planı oluşturur.

Başarılı bir dijital dönüşüm, AIOps gerektirir. Ve iş çevikliği için baskı, karmaşıklıkta istenmeyen bir yan ürün bırakarak, insanların buna ayak uydurmasını son derece zorlaştırır. Çeviklik, iş inovasyonunun ve müşteri deneyimlerinin temelini oluştururken, onu uygulamak BT iş yüklerinin ve süreçlerinin son derece geçici durumunu yarattı.

Birkaçını saymak gerekirse, dağıtılmış mimariler, çoklu bulutlar, kapsayıcılar ve mikro hizmetlerdeki büyük gelişmeler, aşırı gürültü yaratan ve BT'nin hizmet olaylarını tanımlama ve çözme becerisini engelleyen çok sayıda, çok boyutlu veri akışları yarattı.

BT altyapınızı oluşturan çok sayıda farklı teknoloji katmanı olduğu için, bu teknolojiler arasında giderek karmaşıklaşan bir dizi bağımlılık vardır. Karmaşıklığa ek olarak, BT altyapınız sürekli genişleyen bir dizi iş hizmetleri ve uygulamaları arasında paylaşılır. Bu hizmetlerden, uygulamalardan veya altta yatan altyapıdan herhangi birinde yapılan herhangi bir değişiklik o kadar hızlı ve sık gerçekleşir ki, insanların bu parçaların nasıl ilişkili olduğunu anlayabilecekleri noktanın çok daha ötesindeyiz. Bunu bizim için yapacak bir makineye ihtiyacımız var.                    

AIOps, çözümleme süresini iyileştirme nihai hedefi ile modern performans ve hata yönetimi sistemlerindeki gürültüyü azaltmak ve sürücü otomasyonunda tüm uygulama yığınını dolaşan, bağlam açısından zengin veri gölleri biçiminde gerçek zamanlı sistemler oluşturur.