Data Analitiği – Büyük Data Analitiği

10.02.2021

Data analizi süreci, çeşitli girişimlere yardımcı olabilecek bazı bileşenlere sahiptir. Bu bileşenleri birleştiren başarılı bir data analizi girişimi, nerede olduğunuza ve nereye gitmeniz gerektiğine dair net bir resim sağlayacaktır.

data stream

Trendleri bulmak ve soruları yanıtlamak için ham verileri analiz etme süreci olarak, Data Analitiği, oldukça geniş kapsamlıdır. Bununla birlikte, birçok farklı amacı olan, birçok tekniği içerir.

Data analizi süreci, çeşitli girişimlere yardımcı olabilecek bazı bileşenlere sahiptir. Bu bileşenleri birleştiren başarılı bir data analizi girişimi, nerede olduğunuza ve nereye gitmeniz gerektiğine dair net bir resim sağlayacaktır.

Genel olarak, bu süreç tanımlayıcı analitikle başlar. Bu, verilerdeki geçmiş trendleri açıklama sürecidir. Açıklayıcı analitik, "ne oldu?" Sorusuna cevap vermeyi amaçlar. Bu genellikle yatırım getirisi gibi geleneksel göstergeleri ölçmeyi içerir. Kullanılan göstergeler her sektör için farklı olacaktır. Tanımlayıcı analitik tahminlerde bulunmaz veya kararları doğrudan bilgilendirmez. Verileri anlamlı ve açıklayıcı bir şekilde özetlemeye odaklanır.

Data analitiğinin bir sonraki önemli kısmı gelişmiş analitiktir. Veri biliminin bu bölümü, verileri çıkarmak, tahminlerde bulunmak ve trendleri keşfetmek için gelişmiş araçlardan yararlanır. Bu araçlar, klasik istatistiklerin yanı sıra makine öğrenimini de içerir. Sinir ağları, doğal dil işleme, duygu analizi ve daha fazlası gibi makine öğrenimi teknolojileri, gelişmiş analitiğe olanak tanır. Bu bilgiler, verilerden yeni içgörüler sağlar. Gelişmiş analiz, "olursa ne olur?” sorusuna odaklanır. 

Makine öğrenimi tekniklerinin, devasa data setlerinin ve ucuz bilgi işlem gücünün mevcudiyeti, bu tekniklerin birçok sektörde kullanılmasını sağlamıştır. Büyük data setlerinin toplanması, bu tekniklerin etkinleştirilmesinde etkilidir. Büyük data analitiği, işletmelerin, paralel işlemedeki gelişmeler ve ucuz hesaplama gücündeki gelişmelerle mümkün olan karmaşık ve çeşitli data kaynaklarından anlamlı sonuçlar çıkarmasını sağlar.

Data Analitiğinin Rolü Nedir?

Data analistleri bilgi teknolojisi, istatistik ve iş dünyasının kesiştiği noktada yer alır. İşletmelerin ve kuruluşların başarılı olmasına yardımcı olmak için bu alanları birleştirirler. Bir data analistinin birincil amacı, verilerdeki kalıpları keşfederek verimliliği artırmak ve performansı iyileştirmektir.

Bir data analistinin çalışması, data analizi ardışık düzeninde verilerle çalışmayı içerir. Bu, verilerle çeşitli şekillerde çalışmak anlamına gelir. Veri analizi sürecindeki birincil adımlar veri madenciliği, veri yönetimi, istatistiksel analiz ve veri sunumudur. Bu adımların önemi ve dengesi, kullanılan verilere ve analizin amacına bağlıdır.

Big Data Analitiği Nedir?

Büyük Data Analitiği, gizli kalıpları, korelasyonları ve diğer içgörüleri ortaya çıkarmak için büyük miktarda veriyi inceler. Günümüz teknolojisiyle, verilerinizi analiz etmek ve neredeyse anında yanıt almak mümkündür. Bu, daha geleneksel iş zekası çözümleriyle daha yavaş ve daha az verimli olan bir çabadır.

Büyük Data Analitiği, kuruluşların verilerinden yararlanmasına ve yeni fırsatları belirlemek için kullanmasına yardımcı olur. Bu ise daha akıllı iş hareketlerine,verimli operasyonlara, yüksek karlara ve daha mutlu müşterilere yol açar.