Diamanti Ultima'nın Diğer Veri Yönetimi Çözümlerinden Daha İyi Performans Göstermesinin Üç Nedeni

06.08.2020

Diamanti Ultima, teknoloji karar vericilerine şirket içi ve genel bulut ortamlarında Kubernetes için geleneksel ve diğer bulutta yerel depolama çözümlerine göre daha basit ve daha güçlü bir seçenek sunar

business

Bugün, Diamanti’nin sektör lideri Kubernetes veri düzlemi yönetimi çözümünü temel alan yeni bir bağımsız yazılım ürünü olan Diamanti Ultima’nın piyasaya sürüldüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Kuruluşlar, bulutta yerel ve hibrit bulut stratejilerini giderek daha fazla benimsiyor ve bu girişimlerle uyumlu olabilecek modern bir veri düzlemi çözümüne ihtiyaç duyuyor. Diamanti Ultima, herhangi bir Kubernetes küme dağıtımını destekleyen, şirket içi ve bulut tabanlı ortamlarda genişletilebilen tek entegre ağ oluşturma ve depolama veri düzlemi çözümü ile bulut tabanlı veri hizmetleri sunar.

Kubernetes'in durum bilgili uygulamalarının büyümesi ve genel olgunluğu, birçok kuruluşu, bir uygulamanın yaşam döngüsü boyunca verilerin nasıl yönetildiğini düşünmeye itiyor. Diamanti Ultima, teknoloji karar vericilerine şirket içi ve genel bulut ortamlarında Kubernetes için geleneksel ve diğer bulutta yerel depolama çözümlerine göre daha basit ve daha güçlü bir seçenek sunar. Bu blog gönderisinde nedenini tartışacağız.

https://diamanti.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot-2020-10-20-at-4.47.52-PM-2048x1066.png

Diamanti Ultima ve Geleneksel Depolama Çözümleri

Kubernetes üzerinde durum bilgisi olan uygulamaların dağıtılması olağan hale geldi ve işletmelerin, konteyner farkındalığı olan ve iş yüküyle birlikte ölçeklenebilen güçlü bulut yerel depolama çözümlerine olan ihtiyacı fark etmelerini sağladı. Bu uygulamalar ölçeklendikçe, temeldeki depolama çözümünün birden çok küçük hacimle orantılı olarak ölçeklenmesini gerektirirler. Ancak geleneksel depolama çözümleri, kapsayıcılar ve Kapsüller için görünürlük sağlamaz ve aynı yaklaşımı hem eski VM tabanlı hem de kapsayıcıya alınmış uygulamalara daha az sayıda büyük hacim sunarak uygular. Bu, kapsayıcıya alınmış birçok uygulamanın tek bir büyük birime bağlanmasına yol açar ve sonuçta önemli performans engelleri yaratır.

Ek olarak, geleneksel depolama çözümleri aynı düğüm üzerinde çalışan farklı bölmeler arasındaki farkı söyleyemez, bu da G / Ç bant genişliğinin iş yükleri arasında eşit olarak bölündüğü anlamına gelir veya daha kötüsü - gürültülü komşular mevcut tüm bant genişliğini kontrol edebilir. Kubernetes ile ilgili zeka ve içgörü sayesinde Diamanti Ultima, hem ağ iletişimi hem de depolama trafiği için bir konteyner granüler seviyesinde Hizmet Kalitesini (QoS) garanti edecek şekilde ayarlanabilir.

https://diamanti.com/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot-2020-10-21-at-11.15.42-AM.png


Diamanti Ultima, performanstan ödün vermeden iş yükü taleplerine göre sorunsuz bir şekilde ölçeklenen Kubernetes için amaca yönelik ve tamamen entegre bir veri düzlemidir. Anlık birim görüntüleri, küme dışı yedekleme ve geri yükleme, kümeler arası çökümden kurtarma için eşzamansız çoğaltma ve kullanılabilirlik bölgelerini kapsayan kümeler içinde eş zamanlı birim aynalama dahil, uygulamaların korunması ve esnekliği için kapsayıcıya duyarlı veri hizmetleri sağlar. Bu, kuruluşların şirket içi ve bulut (AWS) ortamlarında herhangi bir uygulamayı dağıtmak ve yönetmek için daha fazla denetime ve esnekliğe sahip olmasını sağlar.

Diamanti Ultima ve Diğer Bulutta Yerel Depolama Çözümleri

Piyasadaki Portworx gibi diğer bulutta yerel depolama çözümleri de kapsayıcıya alınmış uygulamalar için bu depolama ve veri hizmetleri zorluklarını ele aldı. Ancak Kubernetes yığınının önemli bir bileşeni olan ağ oluşturma konusunda başarısız kaldılar. Portworx, herhangi bir ağ oluşturma imkanı sağlamaz ve kendi dezavantajları ve zorlukları ile birlikte gelen üçüncü taraf Container Network Interface (CNI) eklentilerine büyük ölçüde dayanır. Sistem yöneticilerinin, bir ağ oluşturma çözümü seçerken ağ topolojilerini, güvenliğini, gecikme sürelerini ve iş hacmi gereksinimlerini anlamak için önemli ölçüde zaman ve çaba harcamaları gerekir. Bu DIY yaklaşımı, birçok farklı hareketli parçayı birlikte seçme, yönetme ve birden çok satıcıyla ilgilenme sorunuyla birlikte gelir.

Diamanti Ultima, çok kümeli ağ iletişimi ve depolama yönetimi sağlamak için çok noktalı çözümlerin yerini alır ve çok çeşitli temel altyapılarla çalışır. Müşterinin mevcut veri merkezi ağlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve çok kullanıcılı Layer 2 ve bindirme kapsayıcı ağ oluşturma imkanlarını içeren, hibrit bulut üzerinde kapsayıcı yaşam döngüsü yönetimi için basit ve tutarlı bir işletim deneyimi sağlayan gelişmiş bir CNI eklentisiyle birlikte gelir.

Şirket içi ortamlar için Diamanti Ultima, veri yoğunluklu uygulamaların performansını önemli ölçüde artıran patentli I / O hızlandırma teknolojisi sunar. Diamanti Ultima yük aktarımı, "gürültülü komşuları" ortadan kaldırarak kaynakların gereğinden fazla sağlanmasını önlemeye yardımcı olan ve depolama ve ağ için donanım tarafından zorlanan QoS ile garantili performans sağlayan bir çift ikinci nesil PCIe tabanlı G / Ç hızlandırma kartlarındandır.

Diamanti Ultima ve Bulut Tabanlı Depolama Servisleri

Geleneksel depolama çözümleri gibi, bulut depolama da yalnızca VM tabanlı eski uygulamaları desteklemek için tasarlanmıştır ve kapsayıcıya alınmış uygulamaları değil. Kubernetes dağıtımları için bu bulut depolama çözümlerinden yararlanmak, performans verimsizlikleri, depolamanın aşırı sağlanması, satıcı kilitlenmesi ve artan maliyetlerle sonuçlanır. Ayrıca, bulut sağlayıcıları yedekleme, veri koruma, olağanüstü durum kurtarma ve çok bölgeli kullanılabilirlik özellikleri için ek ücret alır. I / O yoğunluklu uygulamalar için, genel bulut sağlayıcıları, BT ekiplerini ve bütçeleri zorlayan performansı garanti etmek için müşterilerin "tedarik edilmiş IOPS" için ödeme yapmasını gerektirir.

Diamanti Ultima, hem şirket içi hem de genel bulut ortamları için Kubernetes veri düzlemi yazılımıdır. Çeşitli genel bulutlar, sanal ve yalın metal altyapı ile birlikte çalışabilirlik sağlar, temeldeki depolama sistemini (ör. Amazon EBS veya NVMe) soyutlar ve Diamanti Spektra, Red Hat OpenShift, Amazon EKS ve diğer Kubernetes hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli Kubernetes yönetim çözümlerini destekler. Ultima’nın hibrit bulut veri taşınabilirliği, kuruluşların durum denetlemeli uygulamaları kümeler arasında taşımasını ve devretmesini sağlayarak kalıcı verileri korurken, satıcıya bağlı kalmayı önler ve toplam mülkiyet maliyetini (TCO) düşürür.

Kapsayıcılı Uygulamalar için Kullanıma Hazır Veri Düzlemi Çözümü

Diamanti, şirket içi ve bulut tabanlı ortamlara yayılabilen, sektörün ilk tamamen entegre ağ oluşturma ve depolama veri düzlemi çözümü olan “FlexVolume’ye” ilk günlerinden bu yana katkıda bulunarak kapsayıcı ve depolamanın kesişimini şekillendirmede büyük bir rol oynadı. Diamanti Ultima, işletmelere "eski mimarilerden kopma" gücü verir ve her ölçekte Kubernetes'i yönetmek için basit, uygun maliyetli bir çözümle kapsayıcı tabanlı hibrit bulutların zorluklarına çözüm oluşturur.