Doğa Dostu Sunucular (Green IT Çözümleri)

05.11.2020

Doğa Dostu Sunucular tüm hayatımıza dokunur ve dünyamızın geleceği ile ilgili iki konuyu bir araya getirir: teknoloji ve çevre

green

Doğa Dostu Sunucular tüm hayatımıza dokunur ve dünyamızın geleceği ile ilgili iki konuyu bir araya getirir: teknoloji ve çevre. Teknoloji hızla gelişmeye devam ettikçe, BT topluluğu bu ilerlemenin bireylere ve topluma verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermeye odaklanmasını sağlamalıdır.

Doğa Dostu Sunucular Neden Önemlidir?

Her şey gibi, bilgi teknolojisinin de çevresel bir etkisi vardır, çoğu insanın düşündüğünden çok daha önemlidir. Küresel bilgi teknolojileri endüstrisi, küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık% 2'sini oluşturmaktadır ve bu, havacılığa eşdeğer bir rakamdır. Bilgi teknolojileri, enerji için rekabetin arttığı bir dünyada en hızlı büyüyen enerji kullanımı sektörüdür.

Bilgi teknolojisinin çevresel etkileri temel olarak üretim, kullanım ve bertaraftan kaynaklanmaktadır. Yine de, doğal kaynakların tüketilmesi bağlamında bilgi teknolojisi endüstrisi, madenciliğin, üretim sürecinde kullanılan enerjinin ve elden çıkarılacak kaynakların israfının azaltılmasında zorluklarla karşı karşıyadır.

Bilgi Teknolojisi Çözümleri (IT Solutions)

Bilgi Teknolojisi, artan enerji talepleri ve karbon emilimi sorununun bir parçası olsa da, sürdürülebilir ve verimli BT çözümün anahtarıdır. Doğa Dostu Bilgi Teknolojisi, sosyal sorumluluğu, akıllı kaynak kullanımını ve teknolojik yeniliği birleştirerek, birçok sektörü (Yüksek Öğretim sektörü dahil) daha verimli hale getirebilecek bazı teknolojik çözümlerin ele alınmasında yol kat ediyor.

Bunun örnekleri arasında kağıt fatura yerine e-fatura yoluyla kaydileştirme, CD veya gazete üretmek yerine toplantılara ve e-medyaya gitmek yerine telekonferans yapma sayılabilir.

Üretim hatları tarafından kullanılan enerji miktarını azaltmak ve tedarik zincirinin farklı bölümleri arasında daha iyi iletişim sağlamak için makinelere akıllı motorların eklenmesi ile üretim ve lojistik sektörlerinde de BT’nin oynayacağı bir rol var.

Talep yönetimi ve akıllı sayaçlar, enerji tedarik eden şirketlerin daha verimli sistemler çalıştırmasına yardımcı olurken, etkileşimli gerçek zamanlı enerji göstergeleri, kullanıcıların enerji tüketimlerini değerlendirmelerini ister.