Dünya’nın İlk 10 Teknoloji Lideri Arasında Bulunan Hubert Yoshida’nın Kaleminden: Yeni Bir Şirket İçin Çalışmaya Başladım!

12.12.2017

Hitachi'nin hibrid CMOS yapısı kullanılan ana sistemlerinin IBM'in ana sistemlerinden daha güçlü olduğu kanıtlandığı zaman bu yeni şirket pazarda söz sahibi olabildi

3

1997 yılında Hitachi Data Systems (HDS) şirketine açık sistemler depolama ürün yöneticisi olarak katıldım. HDS şirketi; 1989'da Hitachi ve Electronic Data Systems’in, National Semiconductor şirketinden satın alınıp, Hitachi’nin IBM uyumlu ana sistemleri olarak satışa çıkarmak için National Advanced Systems’in (NAS) adını Hitachi Data Systems olarak değiştirdiğinde kuruldu.

Hitachi'nin hibrid CMOS yapısı kullanılan ana sistemlerinin IBM'in ana sistemlerinden daha güçlü olduğu kanıtlandığı zaman bu yeni şirket pazarda söz sahibi olabildi. Benim HDS'ye katılma hikayeme geri dönecek olursak; o zamanlar HDS'deki en yalnız insan bendim. Çünkü herkes milyon dolarlık ana sistemler satarken, kimse benim sorumlu olduğum düşük maliyetli açık sistem depolarını satmakla ilgilenmiyordu.

O tarihlerde şirket hala bir Amerikan şirketiydi ve HDS'de Hitachi kültürü henüz kök salmış değildi. Kendimizden diğer bir üç harfli bilgisayar şirketi olan HDS olarak bahsetmeyi tercih ediyorduk, CEO'umuz bile EDS'den rotasyonla gelmişti. HDS'ye katıldım çünkü Japonya'da bir başka bilgisayar şirketinde görevliyken Hitachi'yi tanıma fırsatım olmuştu. Karşılaştığım Hitachi ürünleri ve Hitachi çalışanlarını gerçek anlamda taktir etmem benim bu kararı almamı sağlamıştı. Hitachi kültürü, artan etkinlik ve ölçeklenebilirlik için kontrolü veriden ayıran depolama yapısı ile beni gerçekten etkilemişti. Ben bu depolama yapısının, geleceğin depolama teknolojilerine adapte olmayı sağlayacak esnekliği mümkün kıldığını o zamanlar fark ettim.

Main Frame pazarı düşüşe geçti ve IBM yazılımları yüklü/IBM uyumlu sistemlerin maliyeti bu işi kârsız hale getirdi. Bu yüzden Hitachi, 1999 yılında Main Frame pazarından çıkmaya ve depolama pazarına odaklanmaya karar verdi. İşte o zamanlar ben doğru zamanda doğru yerdeydim. Aynı zamanlarda Hitachi EDS'i satın aldı ve biz Hitachi ailesinin bir parçası olduk. Wa (Uyum), Makoto (Samimiyet) ve Kaitaku Seishin'in (Öncü Ruh) temel değerlerini o zamanlarda şirket bünyemize dahil ettik. Depolama ağlarının ve sanallaştırmanın geleceği için, ideal olan depolama yapımıza ek olarak “veri”ye odaklanmıştık. Veri yönetimi, veri yönetişimi, veri hareketliliği ve veri analizi için çözümler geliştirmede de peş peşe başarılar elde ediyorduk.

Başlangıçta firmamız adını Hitachi ve EDS'nin birleşiminden alıyordu. Şirketin adını değiştirmek zorunda kalmadık çünkü veri odaklı bir şirkettik, adımız bununla son derece uyumluydu. Artık üç harfli bir bilgisayar şirketi olan HDS değildik, biz yeni bir şirket olmuştuk; Hitachi ve veri odaklı Hitachi Data Systems (Hitachi Veri Sistemleri).

Yirmi yılı arkada bıraktığımıza işimiz yeni bir boyut kazandı. Ürünlerden çok işin getirileriyle/sonuçlarıyla ilgili olan dijital dönüşüm, bizim işimizi de tamamen değiştirdi. Dijital dönüşüme akıllı makinaların veri merkezi olduğu IT, OT ve internet buluşmasını da eklemek gerekir. Veri hala şirketin en değerli odak noktası. Ancak yeni sistemlerin katılım, kaynak, otomasyon, tasarım işleri; veri derleme, depolama, yönetme, taşıma gibi gereksinimleri değiştiriyor.

Yukarda bahsettiğim gelişmeler sayesinde Hitachi Data Systems, işletmelerin iş yapma biçimini değiştiren uygulamaları, analitiği, içeriği, bulutu ve altyapı çözümlerini getiren bilgi teknolojileri (IT) alanında tanınmış bir lider olarak biliniyor. Şimdi ise yine işimizi genişletmenin ve bu yeni aşamanın sunduğu fırsatları ele almanın zamanıdır.

Hitachi Vantara Başkan ve COO Brian Householder, Vantara'yı Las Vegas'ta 2017'de duyurdu.

İçinde bulunduğumuz dönem Hitachi gibi 107 yıllık OT ve 58 yıllık IT deneyimi bulunan bir şirket için kesinlikle heyecan verici. Dönem bize ticari ve endüstriyel işletmeler için veri odaklı çözümler sunacak, Hitachi Grup şirketleri arasındaki yenilik, geliştirme ve tecrübe portföyünü kullanabilecek yeni bir şirket olan Hitachi Vantara'yı kurma fırsatını sağladı. Bu yeni şirket; Hitachi Veri Sistemleri, Hitachi Insight Group ve Pentaho operasyonlarının yanı sıra Hitachi'nin operasyonel ve bilgi teknolojilerindeki tecrübelerini kullanarak Hitachi Vantara adında tek bir entegre iş haline geldi.

Hitachi Vantara, işletmelerin veri merkezlerinde ve bulutlarında bulunan kritik görev verisine dayanan üstün altyapı, nesne depolaması ve analiz teknolojileri sağlamaya devam ediyor. Bu sırada Hitachi Vantara yeni bir fırsat olarak müşterilerinin amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak bütünleştirici bir yaklaşımla IoT pazarını hedefler hale geldi.

Bu yeni şirketin parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım ve gurur duyuyorum.
 

Hubert Yoshida / Hitachi Vantara - Uluslararası CTO ve Başkan Yardımcısı

Hubert Yoshida Kimdir?

Hubert Yoshida, Hitachi Veri Sistemleri’nin teknik yönetiminden sorumludur. Şu anda müşterilerin veri döngüsü gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra uyum, yönetişim ve operasyonel risk konularını çözümlemeye yardımcı olmaktadır. Yoshida, Hitachi Universal Storage Platform® içerisindeki mevcut depolama servislerini ve genişletilmiş heterojen depolama sistemleri kullanan, depolama sanallaştırmasına yönelik benzersiz Hitachi yaklaşımını geliştirmekte aracı olmuştur. 

Hu Yoshida, dünyanın ilk 10 teknoloji liderleri arasında yer alıyor.