Endüstri 4.0

04.12.2020

Endüstri 4.0 çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Her bir tanımdaki vurgu farklılık gösterse de, Endüstri 4.0'ın aşağıdakilerle karakterize edildiği konusunda geniş bir fikir birliği vardır

ındustry 40

Endüstri 4.0

Endüstri tarihi başlangıcından bu yana şehirlerin yapısını, nüfuslarını, sundukları ürün türlerini ve bunları sunma şekillerini değiştiren büyük bilgi, etkinlik ve keşiflerin edinilmesiyle ve diğer birçok yönün yanı sıra üretim süreçleri ve çalışanların çalışma şekli ile öne çıkmıştır.

Endüstri, ortaya çıktığı zamanda üç temel yönün birleşiminin bir sonucu olarak tanınabilir: bilgi, deney ve girişimci yenilik. Bu yönler, insanlara ve onların ihtiyaçlarına iş sunmak ve yeni ürünler geliştirmek için potansiyel bir araç olarak etkili bir şekilde katkıda bulunmuştur.

Bu şekilde, endüstrinin gelişimi farklı aşamalara ve eşit alaka düzeyine dağılmıştır. Bu tür aşamalar Birinci, İkinci, Üçüncü ve yakında Dördüncü Sanayi Devrimi ile temsil edilir. Endüstri 4.0'ın, daha önce meydana gelen endüstriyel devrimlerden tamamen habersiz yeni bir model olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Aslında, endüstri 4.0, önceki endüstriyel devrimlerin tüm temellerini tam olarak kullanıyor, ancak bunu daha yüksek entegrasyon, dijitalleştirme, sanallaştırma, teknolojiler ve uyarıcılara hızlı yanıt süreleri ile gerçekleştiriyor.

Endüstri 4.0 Neden Önemlidir?

Tıpkı sektörün her aşamasında birçok değişiklik ve iyileştirme geçirmesi gibi, geliştirilen ürünler, dağıtım yolları, müşteri talepleri, insanların çalışmaları, iç ve dış unsurlar değişti. Endüstri 4.0'ı ve farklı alanlardaki tüm yeteneklerini bilmek, potansiyelinin tam olarak kullanılması için çok önemlidir ve ayrıca yeni endüstride bir işbirliği biçimi elde etmek isteyenler için sunduğu tüm yeni fırsatları bilmek önemlidir.

Bu bağlamda, bu bölümün amacı endüstri 4.0'ı ve temel özelliklerini tanıtmaktır. Bunun için, bu bölüm üç sonraki bölümde yapılandırılmıştır; bunlardan ilki endüstrinin tarihsel gelişimine atıfta bulunurken, ikincisi endüstri 4.0'ın kökeni ve ana anlayışlarına atıfta bulunur ve son olarak, üçüncüsü yeni endüstriyel modelin tasarım ilkelerine atıfta bulunur. 

Belki de çağın karmaşıklığından dolayı, Endüstri 4.0 çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Her bir tanımdaki vurgu farklılık gösterse de, Endüstri 4.0'ın aşağıdakilerle karakterize edildiği konusunda geniş bir fikir birliği vardır:

•    Endüstriyel bağlamlarda ölçeklenebilirlik ve yatırım getirisi sağlayan bir dijital teknolojiler paketi
•    İnsanlar, makineler ve emek arasında değişen bir ilişki
•    "Devrim" unvanını kazanmak için yeterli bir dağılım ve hız

Bilgi teknolojisi ve operasyon teknolojisinin birleşimi geliştikçe, üreticilerin sadece nerede olduklarını değil, nerede olmak istediklerini de değerlendirmeleri gerekecek. Kuruluşlar, odak noktasının üretim değer zinciri boyunca yer aldığı Bilgi Değeri Döngüsü aracılığıyla belirlenen bilgileri bir araya getirerek, iş operasyonlarını, büyümeyi veya her ikisini de dönüştürmek için hangi tür bilgilerin kendileriyle en alakalı olacağını anlayabilecekler.

Bilginin etkili kullanımı, sonuçta iş büyümesi ve iş operasyonları gibi temel iş hedeflerini etkileyebilir ve değer zinciri ve çeşitli paydaşları genelinde dönüşüm mümkün olabilir. Endüstri 4.0'ı gerçekleştirmenin yolu, fizikselin dijitale bilgi verebileceği yolların net bir şekilde anlaşılmasını içerir ve bunun tersi de geçerlidir.