Endüstri 4.0 ile Dijital Dönüşüm

05.11.2020

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 fabrikadaki en önemli faktörler haline geldi ve bu yüzden üreticiler bu alanlara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Ancak, üreticiler iki yaygın olay tarafından engelleniyor: pilot araf ve ölçek arafı.

1

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 fabrikadaki en önemli faktörler haline geldi ve bu yüzden üreticiler bu alanlara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Ancak, üreticiler iki yaygın olay tarafından engelleniyor: pilot araf ve ölçek arafı.

Pilot araf, dijital projelerin durduğu ve nadiren üretime yaptığı zamana verilen addır. Bu ortak sonuç, üreticilerin finansal etkiye dayalı kullanım durumlarından ziyade teknoloji odaklı kullanım senaryolarına öncelik vermesi veya aynı anda çok fazla kullanım senaryosunu takip etmesiyle doğrudan orantılıdır.

Ölçek arafı, üreticilerin birden çok sitede ilk başarılarını zamanında ve verimli bir şekilde kopyalamakta sıkıntı yaşadıkları, daha az zararlı dijital girişim olayıdır. Ölçekli hıza ulaşılamamaktan kaynaklanan bu bileşik büyüme eksikliği, programın ivmesini yavaşlatabilir ve hatta yönetici taahhütlerini kaybedebilir.

Üreticilerin Endüstri 4.0 programlarını benzeri görülmemiş bir hızda ölçeklendirmeleri ve bu yaygın tuzakları atlatmaları için beş pratik adımı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

•    İş stratejisine uygun hale getirmek için değer planlamak.
•    Organizasyonu, insanları, süreçleri ve teknolojileri yönetmek için program tasarımı yapmak.
•    Gerçek dünyadaki etkiyi göstermek için değeri kanıtlamak.
•    Dönüştürücü dalgalar oluşturmak için değeri ölçeklendirmek.
•    Sürekli ve gelecekteki başarıyı garantilemek için yönetim programlamak.

Gelecek Nesil İletme Modeli

Dijital teknolojilerin hayata dahil edilmesi günlük operasyonları değiştiriyor, ancak bazı kuruluşlar daha ileride ve bu gelişimin daha çok faydasını görüyor. Yapılan bir analize göre, dijital performans gösterenlerin beşte birlik kısmının ekonomik kar olarak yüzde 90'dan fazlasını elde ettiğini ortaya koyuyor. Yeni nesil işletim modeli, kuruluşların müşteri yolculuklarını canlandıran bir dönüşüm yol haritası tasarlamasını ve bu dijital avantajları ölçeklendirmek ve sürdürmek için işlevler arası bir ekip kurmasını önermektedir. Bu rapor, daha fazla ekonomik kar elde etmek, dijital performans gösterenlerin en tepe beşte birine geçmek, daha yüksek düzeyde çeviklik ve verimlilik elde etmek için bu dönüşüm sütunlarını araştırıyor.