Her Şey İçin Veri Platformu” Nedir? / Ne İfade Eder?

05.08.2020

Bir şirket yöneticisi olarak, işletmenizden ve BT'nizden hangi değerleri elde ediyorsunuz? Güvenlik veri gölleri ve süreçlerinden ne haber? Peki, gerçek zamanlı, gelişmiş analitik yetenekleriniz ile işletmeniz için hız sağlayabilir misiniz?

ıdc

Bu makale, IDC, Yönetim Yazılımı ve DevOps Program Başkan Yardımcısı Stephen Elliot tarafından yazılmıştır.

Bir şirket yöneticisi olarak, işletmenizden ve BT'nizden hangi değerleri elde ediyorsunuz? Güvenlik veri gölleri ve süreçlerinden ne haber? Peki, gerçek zamanlı, gelişmiş analitik yetenekleriniz ile işletmeniz için hız sağlayabilir misiniz?

Başarılı şirketler teknoloji mimarisini kendi iş mimarileri ile oluşturuyorlar. Nasıl mı? Paydaşları, süreçleri, verileri ve analitiği her zamankinden daha doğru, daha hızlı ve veriye dayalı kararlar sunmak için entegre bir şekilde hizalayarak. İşletmelerde BT ve güvenlik lider ekiplerinin etkileri somuttur ve işletmelerin geleceğini etkileyebilir.

Veri havuzlarından değer elde edebilme yeteneğinin yönetici gelirlerini artırma, karı artırma ve dijital olarak dönüştürme üzerinde önemli etkileri vardır. Bu yönde yatırım yapmıyorsanız, şirketiniz için sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlama konusunda geride kalıyorsunuz demektir.

Bulut teknolojilerinin ve IoT'nin gelişmesi, DevOps ve Cloud COE'ler gibi yeni organizasyonel modellerin ortaya çıkmasına, Agile geliştirme süreçlerinin kullanımının artmasına, verilere gerçek zamanlı AI ve ML analitik modellerin hız ve ölçek sağlamak için uygulanması ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. İşletmelerin, BT’nin ve güvenlik alanında çalışan yöneticilerin, kendi perspektiflerinin ötesinde kararlar alabilmesi için gerçek zamanlı verilere ihtiyacı vardır. Çünkü herkesin (işletme, BT ve güvenlik) doğru verilere, doğru zamanda, kendine özgü gereklilikler ile ulaşması gerekir.

Geçmişte doğru analitik modeli, ele alınan problemle eşleştirirken farklı paydaşlara gerçek zamanlı veriler sunabilecek bir platform bulmak neredeyse imkansızdı. Geleneksel BI modellerinin çoğu ana veri yönetimi, kapsamlı entegrasyon kaynakları ihtiyacı, yüksek maliyetler gerektiriyordu ve otomatik eylemleri teşvik etmiyordu. Aynı şekilde, iyi bir müşteri deneyimi sunmak için gerekli temel süreçlerden de (sorun, değişim, kaza, güvenlik gibi) bağımsızdı.

Artık yeni bir yaklaşım gerekiyor ve buna “Her Şey İçin Veri” adını veriyoruz. Bununla birlikte yöneticiler, herhangi bir kaynaktan gerçek zamanlı veri toplayarak işlerini, BTlerini ve güvenlik ekiplerini güçlendiren bir platform oluşturabilirler. Analiz ve zeka doğru bir şekilde uygulanabilirse, iş risklerini azaltan, güvenliği artıran, karar vermeyi hızlandıran ve müşteri deneyimini geliştiren otomatik eylemler geliştirilebilir.

Gelişen teknoloji, organizasyonel karmaşıklık, daha hızlı karar verme ve otomatik eylemlerle farklılaşma ihtiyacı arttıkça BT için anlık yetenekler bir zorunluluk haline gelmiştir.

Başlarken

Yöneticiler “her şey için veri stratejisi” konusunda nasıl düşünmelidir? Çoğu işletme yöneticisi, en büyük ticari getiriyi sağlayan kullanımı tanımlayarak işe başlar. Daha sonra BT ve güvenlik için gerekli veri kaynaklarını gözden geçirerek ilerler. Örneğin, bazı firmalar müşteri deneyimini olumsuz etkileyen durumları çözmek için havaalanlarındaki sensörlerden veri toplar. Diğerleri, e-ticaret sitelerinde daha verimli operasyonlar yürütmek veya daha iyi sağlık takip sistemi ile hastalara verilen hizmet kalitesini ve güvenliğini artırmak için çalışmalar yapar.

Geleceği düşünen yöneticiler, bir kuruluştaki geniş veri kaynaklarından istihbarat sağlamanın ve sonuç elde etmenin önemini giderek daha fazla anlıyor. Böylece, daha hızlı işbirliği sağlayıp ve karar alabiliyorlar. Bu şekilde düşünen teknoloji kullanan firma yöneticileri güvenliği, BT’yi ve iş ekiplerini ilgilendiren sorulara doğru ve hızlı yanıtlar vermek için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabiliyorlar.

Çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı değer elde etmek artık mümkün. Doğru içeriği (verileri) doğru sunma (rol tabanlı) ve görselleştirebilme yeteneği, yüksek performanslı kuruluşların öncü bir özelliğidir. Otomatik eylemlerle güçlendirilen ekipler, çok sesli bir ortamda bile süreçleri hızlandırabilirler. Verimli ve etkili iş yürütme sağlayabilirler.

Ekipler arasındaki anlayış, güven ve analiz düzeyi ne kadar iyi olursa, ilgili firma da o kadar iyi müşteri deneyimi sunma, ürün geliştirme ve pazara daha hızlı bir giriş yeteneğine sahip olur.

Kritik başarı faktörleri ve kullanım örnekleri de dahil olmak üzere Her Şey İçin Veri Platformu hakkındaki tüm hikaye için, Splunk sponsorluğunda yer alan “Verilerin Geleceğine Hazırlanma: Her Şey İçin Veri Platformu Ortaya Çıkıyor” başlıklı IDC tanıtım belgesini indirebilirsiniz.