Hibrit Bulut Güvenliği Nedir

17.03.2021

Hibrit bulut güvenliği, dağıtılmış ağın tüm seviyelerinde çalışmalı ve üretimde kapsamlı bir şekilde test edilmemiş yeni, yenilikçi yazılım platformları için destek içermelidir.

cloud

Hibrit Bulut Güvenliği, birden çok veri merkezi ve donanım cihazında hizmet ağının tüm katmanlarında yazılım tanımlı ağ oluşturma (SDN), sanallaştırma ve uygulama desteğini içerir. Şirketler, geleneksel ağ yönetimi ve gelişmiş gerçek zamanlı veri paketi analitiği ile veri merkezi yönetim yazılımının tüm özelliklerini içeren hibrit bulut ağ iletişimi için giderek daha fazla "tek bölmeli" yönetim arayışındadır. Hibrit bulut güvenliği, dağıtılmış ağın tüm seviyelerinde çalışmalı ve üretimde kapsamlı bir şekilde test edilmemiş yeni, yenilikçi yazılım platformları için destek içermelidir. Hibrit bulut güvenliği, gerçek zamanlı veri paketi taraması, izleme ve ağ analitiğini uygulayan gömülü SIEM uygulamaları aracılığıyla SDN düzenleme şeritlerine entegre edilen araçlar ve yardımcı programlar aracılığıyla en iyi şekilde ele alınan ağ yöneticileri için benzersiz sorunlar ortaya çıkarır.

Karmaşık kurumsal organizasyonlardaki BT uzmanları, hibrit bulut organizasyonunu seçiyor çünkü bu, bugün faaliyette olan binlerce çalışan veya birden çok yazılım geliştirme ekibi için fiili çalışma yöntemlerini destekliyor. Mevcut BT ortamının işleyiş biçimi nedeniyle, işletme yöneticileri, genel bulut ana bilgisayarları arasında ticari donanım maliyeti ve özel veya açık kaynaklı yazılım hizmetleri desteği temelinde değerlendirme yapmalıdır. Üst düzey işletme yönetimi, son on yılda Fortune 500'de halka açık yazılım hizmetlerinin çoğunluğu için hızla bulut dış kaynak kullanımını benimsedi. Ancak, bu üst düzey karar vericilerin çoğu, son derece hassas verilerin ve dosyaların şirket içi bir veri merkezinin dışında uzaktan barındırılmasına yine de izin vermeyecektir. Özel bulutu veya şirket içi veri merkezi donanımını destekleme gereksinimi, hibrit bulut mimarisinin temel özelliğidir, ancak bu ağ oluşturma biçimi, güvenlik uzmanları için benzersiz sorunlar ve zorluklar sunar.

Hibrid Bulut Güvenliği Önemi

Hibrit Bulut Güvenliğinin çeşitli faydaları vardır. En yaygın faydalar şunları içerir:

Hızlandırılmış yenilik- hibrit bulutlar, şirket içi kaynakların yarattığı sınırlamaları ortadan kaldırır ve daha düşük maliyetlerle gerektiği şekilde ölçeklendirmenizi sağlar.

İyileştirilmiş iş sürekliliği— bulut hizmetleri, şirket içi ortamlara göre doğal olarak daha fazla veri esnekliği ve yedeklilik sağlar.

Daha fazla esneklik- hibrit sistemler, hizmetleri gerektiği gibi uyarlayabileceğiniz veya bırakabileceğiniz için, değişen ihtiyaçlara ve sistem gereksinimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Gelişmiş bağlantı— bulut hizmetleri, şirket içi sistemlerle eşleşmesi zor olan veriler ve hizmetler için yüksek kullanılabilirlik sağlayabilir.

Artan güvenlik— karma yapılandırmalar, verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar ve bu da bulut sistemlerine kıyasla daha fazla güvenlik sağlayabilir.