IoT'nin Üretimde Başlıca Faydaları Nelerdir?

06.06.2019

Dijital bozulma ve küresel rekabet gibi tehditlerle karşı karşıya kalan üreticiler, dijital dönüşüm girişimlerinin temel taşı olarak IIoT'ye yöneliyorlar.

ptc Matchad Express

Yazar: David Immerman

Üreticiler, dünyanın değiştiğinin ve bununla birlikte değişme ihtiyacının da arttığının farkındalar. Dijital bozulma ve küresel rekabet gibi tehditlerle karşı karşıya kalan üreticiler, dijital dönüşüm girişimlerinin temel taşı olarak IIoT'ye yöneliyorlar. Araştırmalar, üretim stratejisine ulaşılmasının kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir; Aslında IDC, imalat IoT harcamalarının sadece bu yıl yaklaşık 200 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

IoT'nin üretimdeki en önemli faydalarını şu üç ana başlık altında daralttık: operasyonel performansı artırmak, güvenliği ve uyumluluğu sağlamak, esnekliği ve çevikliği artırmak. Her birine bir göz atalım:

Operasyonel Zeka ile İşlevsel Yararlılık 

PTC’nin Endüstriyel Durum İnterneti İnternet raporuna göre en çok meydana gelen durum: Üreticiler, tüm operasyonları sırasında IIoT'yi uygulamaları ve nihayetinde operasyonel istihbarat elde etmeleridir.

'IIoT zekası', gerçek zamanlı tesis verimliliği sağlayan KPI'ları (genel ekipman yararlılığı, doğrudan malzeme maliyeti, ürün kalitesi vb.) bağlamsallaştırabilen IIoT platformlarını kapsayan, kapsamlı çok sahalı dağıtım görüşlerini içeren, tedarik zincirinin baştan sona görünürlüğünü sağlayan bir yapıdır. Ayrıca, belirli bir tesisin ekipman ve varlıklarını, operatörden ve işyerine kadar yönetir.

Ana IIoT, operasyonel verimliliğine yol açan durumları (verimlilik artışı, tesis verimliliği, varlık çalışma süresi ve kalitesi, operasyonel risklerin azaltılması, genel masraflar ve değişim sürelerinin azaltılması) öngören ve önleyen bakımı yapar. Bu bilgilerden, varlıkları endüstriyel bağlantı eksikliğinden kaynaklanan hatalara maruz kalan reaktif bakım sistemlerinden uzaklaştırmak, IIoT üzerinden sağlanabilir. 

Merkezi bir IIoT platformu ve analitiği ile, geleneksel olan kara kutulu eski makineler ve ekipmanlardan gelen veri beslemeleri artık endüstriyel protokollere, OPC sunucularına, yerinde üretim yazılımına dayalı sistemlere (HMI, SCADA, MES) ve bağlamlaştırılmış önemli iş sistemlerine (ERP, CRM) bağlanabilir. 

Makine öğrenimi ile oluşturulan IIoT analitikleri; varlıkların sağlık verilerindeki arızalarını, olası aksama sürelerini tahmin etmek ve riskleri önlemek için başarısızlığın temel nedenini belirleyen anomaliler ile tanımlanır. Pahalı endüstriyel ürünler, kuralcı dijital ikizler oluşturmak için simülasyon ile IIoT verilerinden yararlanırlar. Artırılmış gerçeklik, endüstriyel ekipman ile etkileşime giren ön safha işçi iş akışlarının tribal bilgilerini yakalamak ve beceri açığı sorunlarını azaltmak için yararlı bir teknoloji olduğu kanıtlanmıştır.

Bu sistemleri birbirine bağlayan IIoT, “operasyonel ekipman yararlılığı (OEE)” adı verilen kritik bir ölçüm üreticiler için yapılır; varlıklara ilişkin veriye dayalı öngörülmüş içgörü kullanılabilirliği (azalan ekipman arızası, kurulum / değişim süresi), performansı (düşük rölanti, durma) ve kaliteyi (daha az hata, daha az döngü süresi) iyileştirir.

Hirotec ve Woodward, operasyonel verimliliği artırmak için çok sayıda farklı sistemi birbirine bağlayan IIoT'nin mükemmel örnekleridir.

Ensuring Safety and Compliance

OSHA standartlarına uygunluk, üreticilerin finansal tablolarında yer alan yüksek bir işletme gideridir; zaman alan ve maliyetli geleneksel düzenleme prosedürleridir. Bu uygunluk engeli öncelikle dijitalleştirilmemiş raporlama sistemlerinden kaynaklanmaktadır; IIoT, şu anda silolarda bulunan bu farklı bilgi kaynaklarını bağlamak ve zorlu uyum sistemine ulaşmak için doğal bir çözümdür. Bağlı bir sistem, üretim risk değerlendirmeleri, iş planlama sistemleri ve inceleme denetimleri için ilgili verileri besleyebilir.

Hem işçiler için doğal ve daha güvenli bir ortam yaratmak; hem de sağlık, güvenlik ve çevre yasalarına uymak IIoT ile mümkündür. Bazı üreticiler, IIoT ve gerçek zamanlı izlemenin çok önemli bir rol oynadığı durumlarda, araçların sürekli olarak uygunluk durumlarını doğrulamayı gerektirir. Bu, FDA yasalarına uyması gereken yiyecek ve içecek işlemi üreticileri gibi özel düzenleyici sistemlere tabi olan belirli imalatçılar için daha da hayati önem taşır. Enerji yönetimi kamu enerji kullanım yasalarına uyması açısından büyük bir masraf ortaya çıkartır ve aynı zamanda IoT aracılığıyla üreticilere optimizasyon fırsatı sunar.

Esneklik ve Beceriyi Arttırma

Müşterilerin sürekli değişen taleplerini gidermek, imalatçılarıları giderek daha esnek ve becerikli olmaya zorluyor. İmalat CEO'su anketi katılımcılarının üçte ikisi: “beceriklilikle hareket etmek işin yeni para birimidir; eğer çok yavaş olursak iflas edeceğiz!” dedi.

Endüstriyel makine ve robotların, bu değişen ve gittikçe artan müşteri isteklerine uyması için kolayca yeniden programlanabilir olması ve güncellenmesi gerekir. IIoT üzerinden çift yönlü bağlantı, CMIO'dan ön hat çalışanlarına kadar çeşitli görevler için uyarlanmış HMI sağlayan IIoT platformlarıyla endüstriyel varlıklar arasında kesintisiz bir bağlantı sağlar.

IoT Üretim İşlemlerinizde Nasıl Fayda Sağlar? 

Bu üretim süreçlerini IIoT ile düzene sokmak, tedarik zinciri optimizasyonu dahil olmak üzere faydalanılabilir bir operasyonel verimlilik sağlar. Görüldüğü üzere, IIoT ile gerçekleştirilen operasyonel iyileştirme değişikliklerinin binlercesi, tedarik zinciri boyunca ve üreticinin rekabet ortamındaki yüksek pozisyonunda kademeli bir etki yaratarak binlerce maliyet tasarrufu ve üretkenlik imkanı sunar.