İş Süreçleri Yönetimi Platformu Seçerken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

26.09.2021

İş dünyasında süreç; ham madde, ekipman, iş gücü, yönetim ve üretim teknolojilerinin bir arada ve uyum içinde kullanılarak ürün ya da hizmet çıktısı elde etmek için geçen sürenin tamamı anlamına gelir.

saas

Rekabetin yoğun olduğu günümüzde, rakip firmaların arasından sıyrılarak sektörde kalıcı olmayı başarmak ve şirket varlığını devam ettirerek marka bilinirliği yaratmak için iş süreçlerinin doğru organize edilmesi gerekmektedir.
İş dünyasında süreç; ham madde, ekipman, iş gücü, yönetim ve üretim teknolojilerinin bir arada ve uyum içinde kullanılarak ürün ya da hizmet çıktısı elde etmek için geçen sürenin tamamı anlamına gelir. Başka bir tanımla süreç, şirketlerin değer üretimi ile sonuçlanan temel faaliyetlerini kapsar. Sürecin iyi yönetilmesi, maliyet yükünü azaltırken verimliliği arttırır.

İş Süreçleri Yönetimi Nedir?

İş süreçleri yönetimi (Business Process Management), operasyonel iş süreçlerini optimize ederek etkinlik ve verimliliği arttırmayı amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Süreç mimarisi oluşturmak olarak da tanımlayabileceğimiz iş süreçleri yönetimi, Workflow Management olarak bilinen iş akış yönetimi operasyonunun bir parçasıdır. İş verimliliğini ve kalitesini arttırarak maliyeti düşürme ve dolayısı ile karlılığı yükseltme amacı taşır.
İş süreçleri yönetiminin başarılı olması için izlenmesi gereken önemli adımlardan biri, eldeki verilerin iyi analiz edilmesi ve bu analizden anlamlı sonuçlar çıkarılmasıdır. İş akış yönetimi, ilk adımdan son adıma kadar tüm sürecin minimum hata ve maksimum verimlilik ile tamamlanmasını hedefler. Tüm bu sistem, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte artık çok daha kolaydır ve hata payı yok denecek kadar azdır.
İş Süreçleri Yönetimi Platformu Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Teknolojik imkanları yönetim mekanizmaları ile birlikte işleten Process Management platformu, şirketlerin operasyonel verimliliğini arttırmak için kullanılır. Ancak söz konusu platform seçilirken ilgili sistemin pek çok açıdan kurumsal ihtiyaçlara cevap verip vermediğine dikkat edilmelidir. Tercih sırasında dikkate alınması gereken maddeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Seçeceğiniz iş süreçleri yönetimi platformu, üretim maliyetini düşürürken verimliliği arttırmalıdır.
  • Operasyonel süreci hızlandırmalıdır.
  • Kolay kullanılmalı, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır.
  • All-in-one platform özelliği ile farklı sorunlara çözümler getirmelidir.
  • İşleyişte standartlaşmaya giderek hata payını en aza indirmeli ve zaman tasarrufu sağlamalıdır.
  • Şirket çalışanlarının ve nihai tüketicilerin memnuniyetini artırmalıdır.
  • Güvenilir olmalıdır.

Süreç Yönetiminin Yeni Adı: Kissflow

İş akış yönetimi çözüm platformu olan Kissflow, 160 ülkede kullanılan ve etkin bir Digital Workplace deneyimi sağlayan bir iş yönetim yazılımıdır. Sektörü ne olursa olsun, farklı işletmelerin iş yönetim operasyonlarını hızlandırarak üretim maliyetlerini düşürür. Üst düzey yöneticilerin planlama ve organizasyon süreçlerinde daha etkin bir yol izlemelerini sağlar ve böylece tüm ekibin iş verimliliğini arttırır.
Modern, esnek ve verimli dijital çalışma alanları yaratmanızı sağlayan Kissflow; all-in one platform özelliği ile yalnızca güncel iş süreçlerini değil, geçmiş süreçleri de izlemenize olanak tanır. Böylece işleyişteki aksamaları kolaylıkla tespit edebilir ve bunlara karşı çok daha hızlı önlem alabilirsiniz. Diğer yandan Kissflow yönetim platformu ile işleyişe dair detayları unutma ya da atlama risklerini sıfırlamış olursunuz. Kissflow, iş akış yönetimi sırasında kullandığınız verileri kaydederek veri analizi yapmanıza ve dolayısı ile hem süreç hem de karar aşamasında daha sağlıklı adımlar atmanıza imkan tanıyan çok yönlü bir yazılımdır.
Raporlama ve analiz dışında görsel tablolar da oluşturmanızı sağlayan Kissflow iş akış yönetimi yazılımı, bugün Pepsi, Domino’s, Michelin ve Casio gibi dünyanın önde gelen firmaları tarafından tercih edilmektedir. Bilgi teknolojileri alanında sektörünün öncüsü olan Redington Türkiye’nin sunduğu Kissflow Digital Workspace ile siz de iş verimliliğini ve dolayısı ile karlılığınızı arttırabilirsiniz. Redington Türkiye çözümleri ile şirketinizi geleceğe taşıyarak sektörünüzde fark yaratabilirsiniz.