İş Zekâsı Nasıl Geliştirilir?

11.12.2020

Endüstri liderleri iki şekilde büyük servete sahip olurlar: Pazarda devrim yaratan bir fikir üzerinde hareket ederler ve bu fikri gelişen bir şirkete dönüştürmek için gerekli iş ilkelerini hazırlarlar.

1

Endüstri liderleri iki şekilde büyük servete sahip olurlar: Pazarda devrim yaratan bir fikir üzerinde hareket ederler ve bu fikri gelişen bir şirkete dönüştürmek için gerekli iş ilkelerini hazırlarlar. Bazı işletme sahipleri, rekabet ve yönetim konusunda bir sezgiye sahip olabilir. Ancak diğerleri, yılların deneyimi ve deneme yanılma yoluyla iş dünyasını kavrar. Bir kişinin geçmişinden bağımsız olarak, bir küçük işletme sahibi olarak daha iş odaklı olmak, belirli özellikleri benimsemekle mümkündür.

Peki iş zekasını kullanarak nasıl daha fazla verimlilik sağlayabiliriz?

İşletmenizi, müşterinin bakış açısından değerlendirin. Kendinizi tüketicinin konumunda hayal edin, empati yapın, çünkü bu müşteriler, ürünü işletmenin pazarlama materyalleri aracılığıyla ilk kez duyuyor, kişisel veya çevrimiçi alışveriş deneyiminden geçiyor ve bu şekilde ürünü satın alıp kullanıyor. Birey için hangi prosedürlerin gereksiz veya külfetli göründüğüne dikkat edin.

Sektöre, şirkete ve ürüne tamamen aşina olmayan bir kişinin yardımını alın ve bu prosedüre baştan sona kadar işle ilgili tamamen yeni bir çift gözle bakmasını sağlayın.

İşletmenizi değerlendirmek için iyi bilinen iş ölçümlerini kullanın. Şirketin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ölçmek için bir SWOT analizi gerçekleştirmek adına zaman ayırın. Şirketin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik engellerini ölçmek için bir PEST analizi yapın. Çünkü bu tür analizler işletmelerin daha proaktif olmasına ve başarılı bir şekilde tahmin etmesine yardımcı olur.

Her iş kararının sonuçlarını düşünün.  Çünkü bir işadamı gibi düşünmek riskleri değerlendirmek ve hesaplanmış kararlar vermek anlamına gelir. Pek çok iş kararı, ileri görüşlü karar vermekten kaynaklanan istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz dışsallıklardan kaçınmanın bir yolu, çeşitli departmanlardan yöneticilerle strateji toplantıları yapmaktır. Farklı geçmişlere sahip kişiler genellikle bir kararın işlerini, departmanlarını ve bir bütün olarak şirketi nasıl olumsuz etkilediğini belirleyebilir.