İş Zekası Nedir?

11.12.2020

İş Zekası kuruluşların daha fazla veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için iş analitiğini, veri madenciliğini, veri görselleştirmeyi, veri araçlarını, altyapısını ve en iyi uygulamalarını birleştirir.

aiOps

İş Zekası kuruluşların daha fazla veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için iş analitiğini, veri madenciliğini, veri görselleştirmeyi, veri araçlarını, altyapısını ve en iyi uygulamalarını birleştirir. Uygulamada, kuruluşunuzun verilerini kapsamlı bir şekilde gördüğünüzde ve bu verilerde değişimi sağlamak, verimsizlikleri ortadan kaldırmak, pazar veya tedarik değişikliklerine hızla uyum sağlamak için kullandığınızda, modern iş zekasına sahip olduğunuzu bilirsiniz.

Bunun, İş zekasının çok modern bir tanımı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Geleneksel İş Zekası, ilk olarak 1960'larda kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı sistemi olarak ortaya çıkmıştır. İş Zekasına dayalı hizmet çözümlerine sahip ekiplerden, özel bir teklif haline gelmeden önce, karar verme ve verileri içgörülere dönüştürme için bilgisayar modelleriyle birlikte 1980'lerde daha da geliştirilmiştir. Modern İş Zekası çözümleri, esnek self servis analize, güvenilir platformlarda yönetilen verilere, güçlendirilmiş iş kullanıcılarına ve içgörüye ulaşma hızına öncelik verir.

İş Zekası Örnekleri

Veri Madenciliği: Büyük veri kümelerini ortaya çıkarmak için, veri tabanları, istatistik ve makine öğrenimi.

Raporlama: Sonuç çıkarabilmeleri ve karar verebilmeleri için veri analizini paydaşlarla paylaşmak.

Performans ölçümleri ve kıyas: Genel anlamda özelleştirilmiş gösterge tablolarını kullanarak, performansı hedeflerle uyumlamak için mevcut performans verilerini geçmiş verilerle karşılaştırma.

Sorgulama: Veriye özgü sorular sorma, İş Zekası, yanıtları veri kümelerinden çeker.

İstatistiksel analiz yapma: Sonuçları belirli analitiklerden almak ve bu eğilimin nasıl ve neden olduğu gibi istatistikleri kullanarak verileri daha fazla araştırmak.

Veri görselleştirme: Verileri daha kolay tüketmek için veri analizini çizelgeler, grafikler ve histogramlar gibi görsel sunumlara dönüştürme.

Görsel analiz yapma: Anında öngörüleri iletmek ve analiz akışında kalmak için görsel hikaye anlatımıyla verileri keşfetmek.

Veri hazırlama: Birden çok veri kaynağının derlenmesi, boyutların ve ölçümlerin belirlenmesi, veri analizi için hazırlık.

İş Zekası, şirketlerin mevcut ve geçmiş verileri kendi iş bağlamlarında göstererek daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Analistler, kuruluşun daha sorunsuz ve daha verimli çalışmasını sağlamak için performans ve rakip kıyaslamaları sağlamak için iş zekasından yararlanabilir. Aynı zamanda analistler, satış veya geliri artırmak için pazar eğilimlerini daha kolay tespit edebilirler. Etkili kullanıldığında, doğru veriler uyumluluktan, işe alma çabalarına kadar her konuda yardımcı olabilir.