KOBİ’ler İçin Siber Güvenlik Neden Önemli? SASE KOBİ’lere Nasıl Yardımcı Olur?

06.10.2020

Siber güvenlik alanında yaşanan gelişmeler sadece büyük kurumsal şirketleri değil aynı zamanda KOBİ’ler için oldukça önem arz eder.

5

Siber güvenlik alanında yaşanan gelişmeler sadece büyük kurumsal şirketleri değil aynı zamanda KOBİ’ler için oldukça önem arz eder. Söz gelimi yakın zamanda ortaya çıkan SASE (Secure Access Service Edge) çözümü, geniş alan ağı (WAN) ve diğer internet güvenlik çözümlerini bulut mimarisi ile sunan efektif bir çözümdür. SASE, KOBİ’lere farklı alanlarda yardımcı olarak KOBİ’lerin optimum maliyetle güvenlik çözümlerini geliştirmelerine izin verir. 

Mevcut KOBİ ağ güvenliği mimarilerini yetersiz kılan nedir?

•    Covid19 sebebiyle birçok KOBİ çalışanı uzaktan veya evden çalışıyor. Ancak ev ve diğer ortak alanlar güvenlik riskleriyle doludur.
•    Hacker’lar her zamankinden daha karmaşık yöntemlerle çalışanları hedef alır. E-postalar, kişisel cihazlar ve işletim sistemleri sürekli kötü amaçlı yazılımların hedefindedir.
•    Kişisel bulut uygulamaları da güvenlik ve kontrol anlamında tehlikeler arz eder.

​KOBİ’ler için siber güvenlik neden önemli?

Hiç kuşkusuz, KOBİ’lerin kullandıkları sistemleri ve sahip oldukları verileri gelebilecek her türlü saldırıya karşı koruması gerekir. Bu nedenle siber güvenlik çözümlerinin KOBİ sistemlerine uygulanması oldukça önemli. 

•    Siber güvenlik hem işletme hem de müşteri verileri için üst düzey koruma sağlar. 
•    Siber güvenlik önlemlerini erken dönemde benimseyen KOBİ’ler rakipleri karşısında önemli bir rekabet avantajı kazanır. 
•    KOBİ’ler siber güvenlik yapılarına kolaylıkla ve kısa sürede yeni hizmetler ekleyebilirler.
•    SASE gibi çözümler kolaylıkla ölçeklenebilir. Böylece siber güvenlik çözümü KOBİ’lerle birlikte büyür. 
•    KOBİ’lerin ortaya çıkan yeni siber tehditler karşısında her geçen gün yeni çözümler uygulaması gerekir. Böylece dışarıdan gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı ağ korunmuş olur. 

SASE KOBİ’lere nasıl yardımcı olur?

SASE, sunduğu bulut çözümleri sayesinde KOBİ’lere birbirinden farklı çözümler sunar. Versa SASE’nin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•    SaaS yani hizmet olarak yazılım çözümü olması nedeniyle KOBİ’lere önemli bir esneklik sağlanır. Böylece KOBİ’ler işleri büyüyüp küçüldükçe hizmeti ölçekleme imkânı bulur.
•    Ayrıca bu çözümler mükemmel bir performans ve yüksek verimlilikle devreye alınır. 
•    Yeni kullanıcılar herhangi bir kutu veya cihaza ihtiyaç duymadığı için kurulum ve uygulama çok kısa sürede ve görece düşük maliyetlerle sağlanır. 
•    Ofis uygulamalarına ek olarak SASE çözümleri evden çalışan kişiler ve mobil cihazlar için de kolayca uygulanabilir. 
•    KOBİ’ler değişen tehdit vektörleri karşısında bu çözümlerle cihaz güvenliğini arttırabilir.
•    Güvenlik yapısının karmaşıklığının azalması, KOBİ’lerin yüksek maliyetli IT altyapısına yapılan yatırımların en aza indirmesine izin verir. 
•    Zero Trust yaklaşımı sayesinde kullanıcı, cihaz veya uygulamanın bağlantı kurması durumunda bulut sistemi güvenlik varsayımlarını ortadan kaldırır.