Log Yönetimi

20.02.2021

Cihazlardan ve yazılımlardan oluşturulan birçok log dosyası kritik bilgiler sunar, ancak olay logları, sürekli olarak üretildikleri için yüksek hacimli verilere yol açar

data security

Log Yönetimi, uygulamalardan, hizmetlerden, ana bilgisayarlardan ve daha fazlasından verileri bir araya getirmekle başlar. Log verileri, çeşitli uygulamalar ve altyapılar arasında zaman içinde gerçekleşen olayların bir kaydıdır. Bu loglar farklı kaynaklardan geldiğinden ve çeşitli biçimlerde bulunduğundan, bir günlük yöneticisinin biçimlerini standartlaştırmak için bunları ayrı veri noktalarına ayrıştırması gerekir. Teknoloji uzmanları, ayrıştırılıp merkezileştirildikten sonra, uygulama performansını analiz etmek ve iyileştirmek için kullanabilecekleri değerli bilgileri çıkarabilirler.

Cihazlardan ve yazılımlardan oluşturulan birçok log dosyası kritik bilgiler sunar, ancak olay logları, sürekli olarak üretildikleri için yüksek hacimli verilere yol açar. Teknoloji uzmanları bu logları zamanında organize etmekte zorlanabilir. Tüm bu verileri bir araya getirseler bile, teknoloji ekipleri loglar için gelişmiş aramalar yapabilmelidir. Logların farklı sözdizimleri veya etiketleri olabileceğinden ve genellikle benzersiz sorgular gerektirdiğinden, bunu uygun araçlar olmadan yapmak zor olabilir. Olay loglarını yönetmek ne kadar zor olsa da, onları görmezden gelmek kötü bir uygulama olacaktır. Teknoloji profesyonellerinin bu büyük hacimli log verilerini toplamaya, depolamaya ve arşivlemeye yardımcı olması için bir log yönetimi aracı kullanması gerekir.

Log Yönetimi Neden Önemlidir?

Log yönetimibirkaç nedenden dolayı önemlidir, ancak en büyük yararı, teknoloji uzmanlarının uygulama performansını optimize etmesine ve kaynak tahsisini iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Log izleme araçları, programların bölümlerindeki kodu izlemek için kullanılabilir, teknoloji uzmanları her zaman tam olarak erişemeyebilir. Bu süreç, yöneticilerin sorunları, kullanıcıları etkilemeden önce yakalamalarına da yardımcı olabilir. Örneğin, günlük içgörüleri, bir geliştiricinin bir uygulama hatası oluştuğunda hataları veya eksik kodu tanımlamasına yardımcı olabilir. Ek olarak, günlük yönetimi yazılımı, daha az teknoloji meraklısı proje yöneticileri için yararlı bir kaynak olabilir. Bu yöneticiler, zor verileri performans raporları için anlaşılması kolay bir biçime dönüştürmek için kullanabilir.

Bununla birlikte, loglarla ilgili en büyük zorluk, çok büyük miktarda veri olmasıdır. Çoğu durumda, teknoloji uzmanları günlüklerde toplanan verileri aktif olarak analiz etmiyor ve araştırmıyor. Nedeni anlaşılabilir bir durumdur - kimse her gün yüksek hacimli logu manuel olarak incelemek istemez. Ancak olay verileri, önemli bir uygulamanın veya hizmetin kaynaklarının tükendiğinin veya talepte ani artış yaşandığının ilk işareti olabileceğinden, işletmelerin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için uygun günlük yönetim araçlarına ve en iyi uygulamalara yatırım yapması önemlidir.