Oracle Survey: 5G Wireless, Çalışan Verimliliğini Arttıracak

06.05.2019

Gelecekteki yüksek hızlı hücresel iletişim standardı ile ilgili yeni bir ankete göre, on orta ve büyük ölçekli işletmeden altı tanesi zaten 5G wireless’ın stratejik bir incelemesini yürütüyor

7

Gelecekteki yüksek hızlı hücresel iletişim standardı ile ilgili yeni bir ankete göre, on orta ve büyük ölçekli işletmeden altı tanesi zaten 5G wireless’ın stratejik bir incelemesini yürütüyor. 5G'ye dair parlak bakış açıları göz önüne alındığında, neden bu incelemelerin yapıldığını görmek kolaydır: Ankete katılan 265 önemli idarecinin %80'inden fazlası, 5G'nin çalışan verimliliğini artıracağını, maliyetleri azaltacağını, müşteri deneyimini artıracağını ve işletme hızını artıracağını düşünüyor .

“5G Akıllı Ekosistemleri İşletmeyi Dönüştürüyor: Hazır mısınız?” anketine gelir bakımından yanıt verenlerin %82'si, bu daha-hızlı ağların yeni hizmetlerin başlatılmasında rol oynayacağını, %80'i ise 5G'nin yeni gelir akışı üretebileceğini söylüyor. Oracle Communications tarafından verilen rapor, 11 ülkeyi kapsamaktadır.

ABD'deki ve dünyanın geri kalan yerlerindeki kablosuz taşıyıcılar tarafından deneme uygulamalarında bulunan 5G kablosuz, 4G LTE hücresel veri ağlarından çok daha fazla performans vaat ediyor. Bu daha-fazla hız, neredeyse algılanamayan gecikme süresi, daha düşük güç tüketimi (dolayısıyla daha uzun pil ömrü) ve potansiyel olarak daha iyi ağ güvenilirliği anlamına gelir.

Yeni 5G ağlarının kullanımı, çalışanlar veya müşteriler gibi son kullanıcıları yüksek hızlı kablosuz bağlantıya bağlamaktan daha fazlasını ifade eder. Tabii ki 5G, kişisel cep telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve notebook bilgisayarlar gibi cihazlarda bağlantı kuracaktır. Ayrıca 5G, internete bağlı uygulamaları kullanırken çalışanın ve müşterinin deneyimini desteklemelidir. Bununla birlikte, özel bir amaç için bağlantı, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının bağlanması gibi birçok başka kullanımı da vardır. Bunlar; bağlı termostatlar veya ev güvenlik sistemleri gibi tüketici IoT cihazları veya şirketlerin imalat, sağlık, tarım ve diğer birçok sektördeki ekipman performansını izlemesine izin veren endüstriyel IoT cihazları olabilir.

Nitekim, bu anketteki IT katılımcılarının% 85'i, 2021 yılına kadar 5G üzerinden amaca yönelik mobil cihazları bağlayabilmeyi beklemektedir. Benzer şekilde,% 84'ü gerçek zamanlı varlık veya işlem izleme için, %81’i özerk araçları bağlamak için, %75’i çevresel izleme, ekipmanın dokunsal veya uzaktan kumandası için ve %74’ü endüstriyel otomasyon için 5G’yi kullanabilmeyi ummaktadır.

İş dünyası liderleri, 5G'nin henüz yaygın olarak dağıtılmadığı göz önüne alındığında temkinli bir yaklaşım sergilemektedirler. Ankete katılanların %56'sı, 5G'nin firma iş planları yapmaya başlamak için gelişiminde çok erken olduğunu, aynı rakamın %56'sı ise 5G'nin yakın gelecekte uygulamak için çok pahalı olacağından endişe duyduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, ankete yanıt veren IT liderlerinin yaklaşık dörtte üçü, 2021 yılına kadar 5G tabanlı sistemleri dağıtmaya başlayabileceklerini umduğunu belirtti.

5G, işletme liderlerinin dikkatini gerektiren bir güç gibi görünüyor. Anketteki katılımcıların %84'ü, 5G ağlarının dönüştürücü olacağını ve şirketlerin iş yapma biçimlerini kalıcı olarak etkileyeceğini söylüyor. %68'i, yeni 5G özellikli hizmetlerin müşterilerine dönüşüm tecrübe ettireceğini düşünüyor.

Kaynak; https://blogs.oracle.com/oracle-survey%3a-5g-wireless-will-boost-employee-productivity