Veri analizinde all-in-cloud çözümlerinin faydaları

24.06.2021

21. yüzyıl toplumlarının yarattığı bulut bilişim ve veriye dayalı iş dünyasının temel dinamiklerinden biri, veri analizidir.

b

 

21. yüzyıl toplumlarının yarattığı bulut bilişim ve veriye dayalı iş dünyasının temel dinamiklerinden biri, veri analizidir. Ham veri yığınlarının toplanması, sınıflandırılması, ayıklanması ve işlenmesi sürecini kapsayan veri analizi, sonuca ulaşma ve karar alma süreçlerini şekillendirmede önemli rol oynar. Yatırım, iş gücü kullanımı, geçmişe dönük değerlendirmeler, veri depolama ve veri güvenliği sistemlerinin işlevselliği veri analizinin bir parçası olarak kabul edilebilir.

360 Derece Veri Analizi Ne İşe Yarar?


360 derece veri analizi, enformasyon yığınlarının başarılı şekilde işlenmesinde çok önemli rol oynar. Büyük Veri (Big Data) olarak isimlendirilen karmaşık veri kümelerinden tutarlı bir ana veri kullanımına sahip olmanızı sağlayan analiz yöntemi, sistemdeki tüm kullanıcılara ana verilerin tek bir görünümünü sunar. Şirketinizin yönetişim ilkeleri ile uyumlu biçimde veri analizi yapılmasını kolaylaştıran söz konusu yöntem, dijital dönüşüm sürecinde gelişiminize katkı sağlayacak iç görüleri elde etmenizi mümkün kılan analitik bir temel yaratır.


Söz konusu analitik temeli yaratırken data güvenliği ve siber güvenlik konularında da elinizi kuvvetlendiren 360 derece veri analizi, şirketiniz ile ilgili tüm verilerin güvenliğinden %100 emin olmanızı sağlar. Ayrıca verilere kolay erişim amacıyla API’lar, self servis erişim ve iş uygulamalarını devreye sokan yöntem, sayısız veri türünde benzersiz bir doğruluk kaynağı ortaya koyar.
360° veri analizi, verilerinizi uçtan uca güvenilir iş çözümlerine dönüştürmenizi sağlayan Splunk ürünü Splunk Cloud’ın önemli bir parçasıdır. Güvenilir ana veri kullanımına sahip olmanızı sağlayan Splunk Cloud, faaliyet gösterdiğiniz iş koluna ve sunduğunuz ürünlere yönelik faydalı iç görüler ortaya koyar. Splunk, kapsamlı bir süreci ifade eden 360° veri analizini kapsamlı biçimde yapmanıza yardım eder.

SIEM ve Log Yönetiminin Yararları
SIEM (Security Information and Event Management), veri analizinde all-in-cloud çözüm sistemleri bütününün bir parçasıdır. Sistem tarafından üretilen kayıtları (logları) merkezi bir noktada toplayan, depolayan ve analiz eden sistemler olarak tanımlanan SIEM, birbirinden bağımsız görünen olaylar arasındaki bağlantıyı tespit edip korelasyon kurarak olası saldırıların önüne geçmeyi başarır.
Tıpkı SIEM gibi, siber güvenlik açısından büyük önem taşıyan log yönetimi; logların birleştirilmesi, orijinal hallerinin saklanması, metin analizi ve sunumu adımlarından meydana gelir. Veri güvenliğine yönelik saldırıların saptanması, göstergelerin belirlenmesi ve delillerin ortaya çıkarılmasını sağlayan log yönetimi, saldırıda kullanılan protokollerin tespit edilmesini de mümkün kılar.
Bulut tabanlı Splunk Cloud çözümü, şirketinize dair sanal güvenlik tehditlerinin ortaya kaldırılmasında önemli rol oynar. SIEM ve log yönetimi yapabilecek sistemleri bünyesinde barındıran Splunk Cloud, veri analizi alanındaki uzman firmalardan biri olan Splunk tarafından geliştirilir. Büyük iş tecrübesi ve uzman kadrosuyla siber tehditlerin önüne geçen çözümler bütünü yaratan Splunk, dijitalleşen iş dünyasında analiz ve güvenlik konularında yanınızda yer alır.

Veri Görselleştirmenin Avantajları
Veri görselleştirme uygulamaları, şirketinize ait verileri daha yalın ve içgörü kazanımına açık şekilde değerlendirmenizi sağlar. Sistemde Büyük Veri yığınlarının çeşitli görsel nesneler yardımıyla kodlanmasını ifade eden veri görselleştirmenin temelinde kullanıcı davranışı ve onu anlama isteği yatar.
Kullanıcı davranışını anlamlandırma isteğinden yola çıkarak geliştirilen veri görselleştirme yöntemleri, sahip olduğunuz verileri en iyi şekilde tanımlamanıza yardım ederek daha kapsamlı bir veri sunum mimarisi ortaya koyar. Analitik süreçlerin merkezinde yer alan veri görselleştirme, 360° veri analizine dair final adımlarından biridir. Zira veri görselleştirme aracılığıyla modelleme yapmanız ve detaylı sonuçları değerlendirmeniz mümkün hâle gelir.

Splunk Cloud: Bulut Bilişim ve Veri Analizinin Birleşimi


Splunk Cloud, bulut bilişim altyapısının sayısız avantajını veri analizi ve güvenliğine dair unsurlarla bir araya getirir. İşlevsel bir platform olarak dikkat çeken Splunk Cloud, veri kalitesinin, veri işleme yöntemlerinin ve siber güvenliğin çok önemli olduğu teknoloji çağında gereksinim duyduğunuz tüm dijital çözümler için doğru adrestir.

Redington Türkiye olarak şirketinizde en iyi veri analiz sürecine sahip olmanız için sunduğumuz all-in-cloud çözümü Splunk Cloud ile ihtiyaç duyduğunuz kapsamlı güvenlik ve veri analizi platformunu sizinle paylaşmaktayız. Bir Splunk ürünü olan Splunk Cloud aracılığıyla %100 çalışma süresi garantisi vadetmekle kalmayıp bulut hizmeti sayesinde altyapı maliyetini de ortadan kaldırırız. 700’ün üzerinde Splunkbase uygulamasına erişim sağlayabileceğiniz platformumuzu iki gün içinde yayına hazır hâle getirebilir ve tüm süreç boyunca çoklu bulut özelliğinden yararlanmanızı sağlayabiliriz.


Hizmet performansınızı geliştirmek, siber güvenlik tehditlerini azaltmak, iş modelinizi derinleştirmek ve maliyet tasarrufu yaratmak isterseniz verilerinizi güvenli iş çözümlerine dönüştürmek için yararlı içgörüler ve 360 derece veri analizi sunan Splunk Cloud’u tercih etmelisiniz.
Splunk Cloud hakkında bilgi almak için hiç vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçebilir, arzu ederseniz başvuru formunu doldurarak demo sürümünü denemeye başlayabilirsiniz.