Veri Güvenliği

05.11.2020

Veri güvenliği önemlidir çünkü bir ihlal kuruluşunuz için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir güven kaybının marka imajınız üzerindeki gerçek etkisi, büyük ölçüde ihlalin ayrıntılarına, müşteriyi nasıl etkilediğine ve daha fazlasına bağlıdır.

female

Veri güvenliği, hassas bilgileri yetkisiz erişimden koruma sürecidir. Verilerinizi kötüye kullanımdan korumak için kullandığınız şifreleme, erişim kısıtlamaları (hem fiziksel hem de dijital) ve daha fazlası gibi tüm farklı siber güvenlik uygulamalarını içerir.

Veri güvenliği her zaman önemli olmuştur. Ancak, mevcut sağlık krizinin bir sonucu olarak daha fazla insan uzaktan çalıştığından (ve bulut kullanımının eşleşmesi için fırlayıp gitti), verilerinize yetkisiz erişim için her zamankinden daha fazla fırsat var.

Veri Güvenliği Neden Önemli?

Veri güvenliği önemlidir çünkü bir ihlal kuruluşunuz için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir güven kaybının marka imajınız üzerindeki gerçek etkisi, büyük ölçüde ihlalin ayrıntılarına, müşteriyi nasıl etkilediğine ve daha fazlasına bağlıdır. Ancak bunun doğuracağı sonuç, güven kaybının işletmeniz üzerinde uzun yıllar kalıcı bir etkisi olabileceğidir.

Veri Güvenliği Uyumluluğu 

Çoğu ülke, şirketlerin uyması gereken katı veri güvenliği düzenlemelerine sahiptir. Ve bunları ihlal etmenin sonuçları büyük para cezalarına neden olabilir. Maalesef, gereksinimler ülkeden ülkeye ve işlediğiniz verilerin türüyle ilişkili olarak değiştiğinden, düzenlemelere uygunluk sağlamak genellikle zordur. Bu nedenle, yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, yasal gerekliliklerinize uymanıza yardımcı olabilecek bilgili bir danışmana sahip olduğunuzdan emin olmaktır. 

Veri Güvenliğini Sağlamak

Kapsamlı bir veri güvenliği planında, verilerinizin güvende olmasını sağlamak için gerçek zamanlı olarak birlikte çalışan birçok hareketli parça bulunur. Planınızın özel uygulaması, kuruluşunuzun bilgi işlem sistemlerinin boyutuna ve yapısına bağlı olacaktır.

Bilgiyi saklama: Veri güvenliğinin önemli bir parçası, verilerinizin depolandığı yerde güvenliğini sağlamaktır. Hassas bilgilere erişimi yönetmek, her şeyi şifrelemek, kullanıcı verilerini kaynakta korumak buna verilecek örneklerdir.

Tehditlere hazırlıklı olma: Bilgisayar korsanları her zaman güvenlik sistemlerinizde boşluklar aradıklarından, siber güvenlik tehditleri sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Dolayısıyla, veri güvenliği bir "ayarla ve unut" etkinliği değildir - bu günlük bir etkinliktir. Sistemlerin sürekli olarak kontrolü, işçilerin eğitilmesi, kaza yönetimi planının yapılması ve veri güvenliği iyileştirme planının hazır olması oldukça önemlidir.

Kullanılmayan verileri temizleme: Verilerinizin güncelliğini yitirdiği veya artık kullanımda olmadığı bir zaman gelecek. İhlal edilmesi durumunda kullanıcılarınıza yine de zarar verebileceğinden, bu olduğunda bu verilerden kurtulmak önemlidir. Fiziksel kopyaları unutmamak ve neyi ne zaman nasıl temizleyeceğini bilmek önemlidir.