BİMSER, uzun yıllardan beri farklı ölçekteki ve sektördeki firmalara yönelik olan yazılım paketlerinden, üzerinde çeşitli iş uygulamalarının tasarlanabileceği tam bir çözüm geliştirme platformuna kadar, birbiriyle ve başka ürünlerle entegre çalışabilen, geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarına sunmaktadır. BİMSER’in yazılım ürünleri, bugün Türkiye’nin 1800’den fazla seçkin şirketinde, milyonu aşkın profesyoneller tarafından kullanılıyor; sağladığı verimlilik ile bu şirketlere rekabet avantajı ve başarı getiriyor.

Synergy Low Code Platform

Dijital dönüşümü destekleyen, doküman yönetimi, iş akışı yönetimi, belge yönetimi ve back-office süreçlerini kapsayan entegre ve bulut tabanlı bir içerik servisleri platformudur. Tüm cihazlar ve işletim sistemleri için tasarlanan Bimser Synergy ile kolayca iş akışlarınızı çizin, formlarınızı tanımlayın ve süreçlerinizi etkin ve verimli şekilde yönetin.

Ürün Portföyü

Low Code Platform

Son teknolojiyi Bimser Synergy’nin eşsiz kullanım kolaylığıyla bir araya getiren, gerçek low code platformu ile tanışın. Artık siz de bir developer olabilirsiniz, üstelik kod bilmenize gerek yok! İleri düzey geliştirici imkanları da elinizin altında.

Güçlü Arayüz Çarpıcı UX

Güçlü ama basit arayüzü ile işinize uygun her türlü iş akışını oluşturabilirsiniz. Bimser Synergy, hızlı form oluşturabilmeniz için size onlarca bileşen sağlar. İstediğiniz her şey tam da ihtiyacınız olan yerde! Siz sadece sürükleyip, bırakın. Çarpıcı UX yeteneği ile kullanıcı sadakatini artırın, arayüzde kaybolmayın.

İşbirliği ve Ortak Çalışma

Tüm iş süreçlerinizi tek bir noktadan paydaşlarla etkileşimli olarak yönetin. Takım çalışması ile ortak proje geliştirin.

Belgelerin Yaşam Döngüsü Yönetimi

Basit bir şekilde dokümanı oluşturun, kategorilere ayırın, etiketleyin, teslim edin veya paylaşın, gözden geçirin ve rapor edin, arşivleyin ya da imha edin.

Her Yerden Her Veriye Ulaşın

Verilerinizi daha akıllı hale getirin. Kurumsal dokümanlarınızın, belgelerinizin alınmasından, kaydedilmesinden, onaylanmasına ve hatta arşivlenmesine kadar her adımı kolaylaştırın ve otomatikleştirin. Ayrıca, kurumsal uygulamalarınızla kolayca entegre olabilir ve belge ve bilgileri tek bir platformda paylaşabilirsiniz.

Kurumsal İçeriğinize Zeka (AI) Getirin

Bimser Synergy kapsamında kullanılan Machine Learning, Deep Learning, RPA ve Data Mining algoritmalarıyla kurumsal içeriğinizin IQ’sunu yükseltebilirsiniz.
Robotlarımız sizin için çalışsın. Sizin adınıza karar verebilir veya size önerilerde bulunabilirler.
Belgelerinizi gruplandırmak zor gelmiyor mu? Bırakın robotlar sizin için yapsın.

QDMS - Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemlerinde hedeflenen kalitenin gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş, işinize dost bir yönetim sistemi çözümüdür.

Ürün Portföyü

Entegre Yönetim Sistemi

QDMS Entegre Yönetim Sistemi çözümü ile birlikte dokümanlarınızın yaşam döngüsü uçtan uca çok rahat bir şekilde yönetmeniz mümkündür. Revizyonlar, gözden geçirmeler ve okuma görevlerinin takibi artık sizin için problem olmaktan çıkar. Bunun yanında kronikleşmiş problemlerin çözümü için DİF modülü kalıcı çözümlerin planlaması adına size yardımcı olacaktır. Aksiyon modülü özelinde günlük işlerinizi ve toplantı maddelerinin planlamasını sağlayabilirsiniz. Denetim modülünde çeşitli denetim tiplerinizden çıkan bulguların takibini efektif bir şekilde yapmanız mümkündür. Öneri ve Anket modülleri ile çalışanların katılımını ve aidiyetini arttırmanız mümkündür. Tüm bu süreçlerde ve firma içindeki diğer süreçler için risklerin tespit edilip risk seviyelerinin çıkartılması da oldukça kritik bir husus olup QDMS Risk Yönetim modülleri bu konuda size rehber olacaktır.

Kalite Yönetim Sistemi

Ürün ve hizmet üretimini sürekli iyileştirme sağlayarak ve süreç sonunca oluşacak çıktıyı yasal gereklilikler ile kalite güvencesi altına almaya odaklanan sistemlerdir.

*Doküman Modülü
*İç – Dış Müşteri Şikayetleri
*Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
*Denetim Planlama
*Cihaz Yönetimi (Kalibrasyon)
*Risk Yönetimi
*Yasal Mevzuat Uyum
*Tedarikçi Değerlendirme
*Öneri
*Anket
*Eğitim
*Aksiyon Planlama
 

Çevre ve İş Sağlığı

Çevre, sağlık ve güvenlik konularını entegre bir şekilde yönetilip raporlanması sonucu oluşan sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. EHS kısaltması olarak geçer. Çünkü bir bakıma bu 3 tanım birbiri ile oldukça iç içe geçmiş bir durumdadır. Çevreyi etkileyen bir hususun insan sağlığına zararsız olması pek düşünülemez.


*İSG Risk Değerlendirme
*İş Kazası ve Ramak Kala
*Saha Denetimi
*İş başı ve Periyodik Muayene
*Eğitim
*Kişisel Koruyucu Donanım
*İş İzni Yönetimi
*Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
*Çevre Boyutları ve Analizi
*MSDS Yönetimi
*Fonksiyonel Veri Toplama (Sera Gazı)
*Atık Yönetimi

Bilgi Güvenliği

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması için bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini doğru ve güvenli bir şekilde yönetilmesi sağlayan, bu konudaki risklerin indirgenmesi için bir rehber olan bir yönetim sistemidir.

*Bilgi Güvenliği Risk ve Varlık Yönetimi
*Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi
*Denetim Planlama
*Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
*Aksiyon Planlama

Yönetişim Risk ve Uyum

Günümüzün süratle değişen iş dünyasında her kurumun stratejik amaç ve hedeflerini belirlemesi, buna uygun iç kontrol mekanizmalarını kurgulaması ve tüm bunları planlarken yasal mevzuatlar ile uyum içinde olması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yönetilmesi sağlayan sistem GRC sistemidir.

Kurumsal Risk Yönetimi
İç Kontrol
Bilgi Güvenliği Risk yönetimi
Yasal Mevzuat Uyum
Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
Aksiyon Planlama

Bu tanımları bütünleşik bir şekilde yönetmek için sizi QDMS‘in dünyasına davet ediyoruz.

Ensemble - IBPM (Intelligent Business Process Management) Platform

Süreçlerin modelleme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek kurumsal mimarinin oluşturulmasının yanı sıra kurumun farklı perspektiflerden değerlendirilerek, stratejik plan takibi ve performans değerlendirmelerinin sağlanabildiği çözümdür.

Ürün Portföyü

Süreç Yönetim Sistemi

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. Ensemble ile, süreçlerin geliştirilerek hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için yapılması gereken modelleme, süreç performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan otomasyon uygulamasıdır.

*Norm Kadro Çalışmaları - Görev ve Sorumlulukların Tespiti
*Revizyon – Kontrol – Onay – Dağıtım ile Çalışanların Katılımı
*Süreçler Arası Etkileşim Haritası – Uçtan Uca Süreç Yönetimi
*Maliyet, İşgücü ve Zaman Tasarrufu
*Esnek Görsel Tasarım
*Süreç Performans Takibi
*Kaynak Planlaması
*İş Sürekliliği
*Süreçler ile Müşteri – Tedarikçi Etkileşimi
*Dağıtık Yapıların Merkezi Olarak Yönetilebilmesi
*ISO 9001 Risk ve Fırsat Odaklı Süreç Yaklaşımı
*Verimli Kaynak Yönetimi
*Süreç Olgunluk ve Etki Analizi
*Risk ve Kontrol Yönetimi
*Mevzuat Etkileşim Tablosu

Performans Yönetimi - Balanced Scorecard

Performans yönetimi ile kurumun finansal yapısı dahil olmak üzere tüm kaynakları ile geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan sistemdir. Performans yönetim süreci, kurum paydaşlarının hedeflerine uygun şekilde ölçüldüğü ve objektif olarak değerlendirildiği bir çözüm olarak düşünülebilir.

*Performans ve Stratejik Hedef Yönetimi
*Kurum, Lokasyon, Departman, Rol Bazında Performans Takibi
*Rapor ve Grafik Gösterimi
*Kurumsal Karnelemenin Çıkarımı(BSC) – Farklı Perspektiflerden Kurum Değerlendirmesi
*Hedef Dışı Göstergelere Otomatik Aksiyon Takibi
*Kurumsal Sistemlerle Veri Entegrasyonu
*Veri Girişi Uyarı Sistemi
*Gösterge Süreç İlişkisi

BEAM - Kurumsal Varlık Yönetimi

Varlıklarınızla ilgili tüm envanter ve bakım süreçlerinizin tek platformda yönetilmesini, varlıklarınızdan toplanan bilgilerin ölçülebilir, raporlanabilir olarak yapılandırılmasını ve ilk günkü performansını almanızı sağlar.

Ürün Portföyü

Varlık Yönetimi

Varlık yönetiminde öncelikli odak kritik varlıkları merkezileştirmektir. İşletmeler genelinde yönetilmesi ve izlemesi gereken tüm lokasyonlardaki tesisler, kritik altyapı, makinalar, ekipmanlar, tezgahlar, endüstriyel OT/IT varlıkları dahil kısacası tanımlanan varlık türleri tanımlanabilir ve esnek yapıyla birbirlerine bağlanarak çalışabilir.

*Demirbaş Yönetimi
*Zimmet Takibi
*Garanti Takibi
*Barkod ve QR kod ile Varlık Tarihçesi
*Varlık Taşıma
*Varlık Sayım
*Amortisman Hesaplama
*Harita Desteği
*Mobil Desteği
*Varlık Analizi ve Raporlar
*Grafiksel Varlık Ağacı

Bakım Onarım Yönetimi

Varlıklarınızı tek platformdan yönetin ve Bakım onarım süreçlerin için gerekli iş emirlerini planlayın. BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı ile arıza gerçekleşmeden doğru müdahaleler sağlayın, kritik işlerinizi önceliklendirin, kurumsal uygulamalarla entegre çalışmayı sağlayın, varlık duruşlarını kontrol altına alın, kritik altyapınızı izleyin ve optimize edin.

*İş Talebi
*İş Emirleri Takvimi
*İş Güvenliği
*Plansız/Arızi Bakımlar
*Kalibrasyon/Ölçüm Süreçleri
*Gelişmiş Yetkilendirme
*Periyodik (Planlı)Bakımlar
*İş Akış Desteği
*Analiz/Raporlama Yetkinliği
*Kestirimci (Tahminsel) Bakımlar
*Mobil Desteği
*Entegrasyon Yetkinliği

Malzeme Yönetimi

BEAM Malzeme Yönetimi sayesinde gerekli malzeme, iş gücü ve makine ihtiyaçları belirleyerek oluşabilecek malzeme eksikliği konusunda önlem alabilir ve minimum düzeyde stok bulundurmanızı sağlanarak depo maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

*Malzeme Yönetimi
*Malzeme Hareketleri
*Malzeme Talep ve Transferi
*Malzeme Sayımı
*Mobil Desteği
*İş Akış Desteği
*Analiz/Raporlama Yetkinliği
*Entegrasyon Yetkinliği

Personel Yönetimi

İş önceliklerinin daha iyi belirlenmesi, en uygun düzeyde kaynak kullanımı, personel performansının takibi, hangi personelin ne işler yaptığı, teknik personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, personel yetkinliklerinin takibi, bakım için daha kısa kesinti süresi ve etkin iş planlaması için BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi kullanın.

*Kaynaklar
*Kaynak Meşguliyeti Takvimi
*Vardiya Planlama
*Taşeron Yönetimi
*Analiz/Raporlama Yetkinliği
*Entegrasyon Yetkinliği

Satın Alma Yönetimi

Bir malzeme veya hizmetin talep edilmesinden ambara girişine kadar geçen süreçleri tek bir platform üzerinden yönetin.

*Satın Alma Talepleri
*Teklif İsteme / Oluşturma / Değerlendirme
*Satın Alma Siparişi
*Teslim Tesellüm ve Giriş İşlemleri
*Mobil Desteği
*İş Akış Desteği
*Analiz/Raporlama Yetkinliği
*Entegrasyon Yetkinliği
 

eBA - İş Akışı, Doküman ve Belge Yönetim Sistemi

Tüm kurum süreçlerinizi ve süreçlerinizin girdi-çıktıları olan dokümanlarınızı Bimser eBA ile dijital platformda etkin ve verimli yönetin.

Ürün Portföyü

Doküman Yönetim Sistemi

Kurumsal hafızanızı oluşturun veya düzenleyin. Kurumunuzun oluşturduğu bilgi, belge ve dokümanları Bimser eBA Doküman Yönetim Sistemi ile dijital platforma taşıyın. Güvenle saklayın, düzenleyin, onay verin  ve istediğiniz zaman istediğiniz cihaz üzerinden erişim sağlayın.

 • Full Text Search
 • Etiketleme
 • Zengin Yetkilendirme Seçenekleri
 • Versiyonlama
 • Viewer
 • Elektronik İmza
 • Mobil İmza
 • Office 365
 • Office Add On
 • Sap Content
 • Şifreli Saklama
 • Dosya Sistemi Ya Da Veri Tabanı Üzerinde Saklama
 • DriveBA
 • Akıllı Sanal Klasör Yapısı
 • Lokalizasyon Desteği

İş Süreçleri Otomasyonu

Çevikliğin öneminin gün geçtikçe arttığı günümüz koşullarında iş süreçlerinizi dijitale taşıyarak onaylarınızı Bimser eBA İş Süreçleri Otomasyonu ile verin, süreçlerinizi hızlandırın.

 • Çevik Akış Tasarımı
 • Sektör/Departman Bağımsız Süreç Yönetimi
 • Süreç Odaklı İş Yapma Modeli
 • Mobil Uygulama İle Kesintisiz İş Akışı
 • Erp Sistemleri İle Hızlı Ve Kolay Entegrasyon
 • Multi Factor Authentication İle Daha Güvenli
 • Çoklu Dil Desteği
 • Vekalet Alt Yapısı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Bimser eBA EBYS ile resmi yazışma usul ve esaslarına uygun(TS 13298)bir şekilde belgelerinizi oluşturun ve delil niteliği taşıyan tüm belgelerinizi saklayın.

 • Elektronik İmza Mobil İmza
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
 • Elektronik Yazışma Paketi (EYP)
 • Standart Dosya Planı (SDP)
   

Sayısallaştırma Yönetimi - Capture

Dokümanlarınız ister fiziksel ortamda ister elektronik ortamda olsun Bimser eBA Capture ile sayısallaştırın ve kurumsal arşivinize aktarın.

 • Doküman Tiplerini Belirleyin
 • İndeksleyin Ve Etiketleyin
 • Günlük Doküman Operasyonlarınızı Hızlandırın
 • Taranan Dokümanlarınızı Kategorize Edin Ve Sınıflandırın
 • Fiziksel Ya Da Dijital Dokümanlarınızı Arşivleyin
   

Dashboard (Grafiksel Raporlama)

Kurumsal uygulamalarınızdaki karmaşık verilerinizi Bimser eBA Dashboard ile grafiksel raporlarla analiz edin.

 • Grafiksel Analiz
 • Veri Konsolidasyonu
 • Etkileşimli Gösterim
 • Hızlı Ve Kolay Rapor Tasarlama

Sizin için burdayız!

Redington güvencesiyle çözümlerimizden yararlanmak için hemen başvurun.

Hemen Başvur