Şirket, BT liderlerine benzeri görülmemiş olanaklar sunuyor. Çalışanların cihaz ve web tarayıcısı düzeyindeki günlük teknoloji deneyimlerine dair içgörüler sağlayarak BT'nin ilerlemesini sağlarken
reaktif problem çözmeden proaktif optimizasyona kadar Nexthink, tüm müşterilerine daha iyi dijital hizmet sunmasını sağlıyor.

Infinity

Tüm uç noktalarda sorun tespiti, tanılama ve düzeltme konusunda benzersiz görünürlük sağlar

Ürün Portföyü

Workplace Experience

Nexthink, Collector adlı sürücü tabanlı teknolojisi ile tüm son kullanıcı cihazlarının gerçek zamanlı olarak aktivite detaylarını, network bağlantılarını ve web isteklerini toplayan ve bu verileri çeşitli şekillerde işleyen bir dijital deneyim yönetimi ürünüdür. 

Nexthink, Remote Action fonksiyonu ile son kullanıcı cihazlarında meydana gelen sorunların çözümü ve son kullanıcı cihazlarından isteğe bağlı ilave bilgilerin elde edilebilmesi için uzaktan eylemlerin kullanılmasını sağlar.
 

Employee Engagement

Employee Engagament modülü, son kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çeşitli konularda son kullanıcıların görüşlerinin anket vasıtası ile toplanmasını, son kullanıcılara Self-help senaryoları için bildirim gönderilmesini ve güvenlik gibi konularda farkındalık oluşturulmasını sağlar.
 

Application Experience

Application Experience modülü, tarayıcı eklentisi üzerinden son kullanıcı cihazları tarafından erişilen web siteleri için performans, güvenilirlik ve kullanım bilgilerini toplar.
 

Collobration Experience

Collaboration Experience modülü, Zoom ve Teams uygulamalarının Azure üzerinde tutulan “Call Quality” verilerinin Nexthink platformuna periyodik olarak aktarılmasını sağlar. Bu sayede ürünün topladığı diğer bilgiler ile “Call Quality” verilerinin yorumlanmasını mümkün kılar.
 

Amplify

Amplify modülü, web tabanlı tüm ITSM ürünleri ile tarayıcı eklentisi üzerinden minimum efor ile entegrasyon kurulmasını sağlar. Böylece ilgili ITSM ürününün incident ekranlarında Nexthink’ten son kullanıcı cihazı için toplanan çeşitli verilerin görüntülenmesi ve uzaktan eylemlerin çalıştırılması mümkün hale gelir.
 

Experience Central

Experience Central modülü, kurumun dijital deneyim skorunu etkileyen önemli alt başlıklar için genel görünümü tek bir rapor ekranında sunar. Bu sayede, proaktif yaklaşımla dijital deneyim skorunun istenilen seviyelerde tutulması kolaylaşır.
 

Flow

Flow modülü, sınırlı bir kodlama bilgisi ile süreç akışı oluşturulmasına ve bu süreç akışlarının otomasyonuna imkan verir. Orkestrasyon kabiliyeti sayesinde aynı süreç akışı içerisinde hem Nexthink’e ait uzaktan eylemlerin çalıştırılması hem de API aracılığı ile third party ürünlere veri aktarımı ya da o ürünlerdeki çeşitli süreçlerin tetiklenmesi mümkün olabilir.
 

V6

Çalışan deneyiminin tamamını anlamak için teknik ölçümleri çalışanların duyarlılığıyla ilişkilendirin. Önceden oluşturulmuş kontrol panelleri, olay analizi ve görselleştirmeleri ile otomatik iyileştirme, teknoloji sorunlarını hızla çözmenize ve dijital deneyimi geliştirmenize yardımcı olur.

Ürün Portföyü

Workplace Experience

Ana platform RealTime verilerinizi uc nokta cihazlardan toplar, monitor eder, analiz eder skorlar ve optimize eder. 
 

Employee Engagement

Calisan/Cihazi Kullanan kisiler ile IT ekibi arasindaki iletisimi kominikasyonu kolaylastirarak USER SENTIMENT( kullanici geri bildirimi) alma imkani saglar. Ornek: Kampanyalar , bildirimler gondermek.
 

Act

Analytics platformunda alinan verileri CASE Specific hale getirirerek IT ekiplerinin proaktif calisabilmelerine olanak tanir. 

Integrate

Toplanan verilerin 3rd party IT toollari ve cozumleriniz ile entegrasyonunu saglar. Ornegin : ITSM tollariniiz- servicenow vb  veya SIEM toollariniz ile entegre olarak bu toolara gelen bilgileri zenginlestirir ozellestirir. 
 

Sizin için burdayız!

Redington güvencesiyle çözümlerimizden yararlanmak için hemen başvurun.

Hemen Başvur