1987'den beri sürekli gelişen kurumsal BT dünyası için yazılım çözümleri sunan; kimlik yönetimi, kurumsal güvenlik ağı açığı tespiti, denetim ve uyumluluk gibi bir çok alanda hizmet sağlayan Quest çözümleri ile tanışın.

 

 

Data Governance

Ürün Portföyü

Erwin Data Modeler

Erwin Data Modeler, veri profesyonelleri, veritabanı yöneticileri ve yazılım geliştiricilerin veritabanları, uygulamalar ve veri ambarları için veri modelleri oluşturup yönetmelerine izin veren popüler bir veri modelleme aracıdır.
 

Erwin Data Intelligence

Erwin Data Intelligence, veri yönetimi ve veri denetimi üzerine odaklanan bir üründür. Kurumlara, işletme genelindeki veri varlıklarını keşfetmek, kataloglamak ve anlamak için araçlar sağlar. Veri İstihbaratı, veri soyunu, veri etki analizini, veri kalite değerlendirmesini ve veri düzenlemelerine uyumu destekler. Kurumları bilinçli kararlar almak ve veri varlıklarını etkili bir şekilde kullanmak için güçlendirir.

Erwin Evolve

Erwin Evolve, Erwin Data Intelligence Suite'in bir parçasıdır. Özellikle veri yönetimi ve kurumsal mimari üzerine odaklanır. Platform, kurumların IT kaynaklarını iş hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine ve iş süreçleri, uygulamalar, veri tabloları ve teknoloji altyapısı arasındaki ilişkileri görünür kılmasına yardımcı olur. Erwin Evolve, şirketlere kurumsal mimarilerinin görsel temsillerini oluşturma, mevcut durumunu değerlendirme, gelecekteki değişiklikler için planlama ve değişikliklerin işletmeye etkisini yönetme imkanı sağlar.

Data Operations

Ürün Portföyü

Foglight

Uygulamaları, veritabanlarını, sanal ortamları ve daha fazlasını kapsayan kapsamlı bir performans izleme platformudur. IT ekiplerinin altyapılarını anlayarak, performans darboğazlarını belirleyerek ve kaynakları optimize ederek bilgi edinmelerine yardımcı olur. "Foglight for Databases" veritabanları için performans izleme ve optimizasyon çözümü, yöneticilere veritabanı performans sorunlarını önceden tespit ederek ve çözerek yardımcı olur. "Foglight Evolve", kuruluşların IT altyapılarını ve uygulamalarını izlemelerine, analiz etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir IT işletme yönetim platformudur. Bütün IT ortamının bütünsel bir görünümünü sağlayarak, IT ekiplerinin performans sorunlarını, kapasite darboğazlarını ve olası tehditleri kullanıcılar veya önemli iş süreçlerine etki etmeden önce proaktif olarak belirlemelerine imkan tanır.

TOAD

Farklı veritabanı platformları için yaygın olarak kullanılan bir veritabanı geliştirme ve yönetim aracıdır. Toad, veritabanı profesyonellerine veritabanı geliştirme, performans, ayarlama ve veri modelleme görevlerini kolaylaştırmada yardımcı olur.
 

SharePlex

SharePlex, gerçek zamanlı veri replikasyonu ve entegrasyon aracıdır ve farklı tipteki veritabanları arasında veri kopyalamayı ve yüksek uygunluk ve felaket kurtarma senaryolarını desteklemeyi amaçlar.

Data Protection

Ürün Portföyü

QoreStor

QoreStor, veri koruma ve yedekleme süreçlerini optimize eden ve geliştiren yazılım tanımlı bir veri tekrarlama ve replikasyon çözümüdür. Mevcut yedekleme sistemleriyle çalışır ve felaket kurtarma yeteneklerini artırır. QoreStor, depolama alanını minimize etmek ve veri koruma maliyetlerini azaltmak için sıralı değişken uzunlukta veri tekrarlama, veri sıkıştırma ve geniş alan ağı optimizasyonlu replikasyon sağlar

NetVault Plus

NetVault Plus, fiziksel ve sanal sunucular, veritabanları, uygulamalar ve son noktalar da dahil olmak üzere farklı IT ortamlarını korumak için tasarlanmış kapsamlı bir veri yedekleme ve kurtarma çözümüdür. Merkezi yönetim ve otomasyon özellikleri sunar, bu da IT yöneticilerinin yedekleme politikaları oluşturmasına, yedekleme zamanlaması yapmasına ve verileri verimli bir şekilde geri yüklemesine olanak tanır. NetVault Plus, farklı platformları destekleyerek, heterojen ortamlar için uygundur

Rapid Recovery

Quest Rapid Recovery, bir veri koruma ve felaket kurtarma çözümüdür. Bu çözüm, kuruluşların kritik verilerini korumalarına ve veri kaybı veya sistem arızaları durumunda iş sürekliliğini sağlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Quest Rapid Recovery, fiziksel ve sanal makinelerin, veritabanlarının ve uygulamaların hızlı ve verimli bir şekilde yedeklenmesini, replikasyonunu ve kurtarılmasını mümkün kılar.

Recovery Manager

Quest Recovery Manager, Microsoft Exchange ve Active Directory ortamlarında kritik verilerin kurtarılmasını basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmıştır. Bu, e-postalar, kişiler veya kullanıcı hesapları gibi bireysel öğelerin tüm veritabanını geri yüklemeye gerek kalmadan hassas bir şekilde kurtarılmasını sağlar. Recovery Manager, Exchange ve Active Directory yöneticileri için süreci kolaylaştırarak süreksizliği azaltmaya, kurtarma noktası hedeflerini (RPO'ları) iyileştirmeye ve kurtarma sürecini akıcı hale getirmeye yardımcı olur

Unified Endpoint Management

Ürün Portföyü

KACE

KACE Unified Endpoint Management, kuruluşun ağındaki çeşitli uç noktalar üzerinde merkezi yönetim ve kontrol sağlayan kapsamlı bir çözümdür. Windows, macOS, Linux, iOS ve Android gibi farklı platformlarda yer alan cihazları etkili bir şekilde yapılandırmayı, güvenliğini sağlamayı, güncellemeyi ve sorun gidermeyi IT yöneticilerine olanak tanır. UEM çözümleri, cihaz yönetim görevlerini kolaylaştırarak verimliliği artırır ve IT personelinin yükünü azaltır

Kace Systems Management Appliance

KACE Systems Management Appliance (SMA), KACE UEM paketinin bir parçasıdır. Bu araç, IT profesyonellerine cihazların tüm yaşam döngüsünü yönetmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. SMA, envanter yönetimi, yazılım dağıtımı, yama yönetimi, uyumluluk denetimi, uzaktan kontrol ve raporlama gibi özellikler sunarak yöneticilerin iyi yönetilen ve güvenli bir IT ortamını korumasına imkan tanır

Kace Systems Deployment Appliance

KACE Systems Deployment Appliance (SDA), KACE UEM paketinin diğer bir bileşenidir. Özellikle yeni cihazların dağıtımını ve görüntülenmesini veya mevcut cihazların yeniden görüntülenmesini otomatikleştirmeye ve akıcı hale getirmeye odaklanır. SDA, IT ekiplerinin işletim sistemlerini ve yazılımları çoklu cihazlara aynı anda dağıtmasına olanak tanır ve büyük ölçekli dağıtımlar sırasında zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Kace Cloud

KACE Cloud, KACE ürün yelpazesinin içinde bulunan bulut tabanlı bir mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümüdür. Kuruluşlara, ağları boyunca uzaktan akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazları yönetme ve güvence altına alma imkanı sağlar. Bulut tabanlı yaklaşım, çeşitli mobil cihazları merkezi bir şekilde yönetmek için esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar

Kace Desktop Authority

KACE Desktop Authority, KACE UEM paketinden ayrı bir üründür ve masaüstü yönetimi ve yapılandırma yetenekleri sağlar. KDA ile yöneticiler, kullanıcı ayarlarını kontrol edebilir, masaüstü ortamlarını yapılandırabilir, güvenlik politikalarını uygulayabilir ve Windows tabanlı uç noktalarda kullanıcı profillerini yönetebilir

Kace Service Desk

KACE Service Desk, organizasyonların IT hizmet talepleri, olaylar, sorunlar, değişiklikler ve daha fazlasını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir IT hizmet yönetimi (ITSM) çözümüdür. IT desteği süreçlerini akışkanlaştırır, IT personeli ile kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için bir bilgi tabanı sağlar. KACE Service Desk, diğer KACE ürünleriyle entegre olur ve IT yönetimi için birleşik bir ekosistem oluşturur.
 

Migration & Consolidation

Ürün Portföyü

On Demand Migration

Quest On Demand Migration, kullanıcı hesapları, e-postalar, dosyalar ve diğer verilerin yerinde ortamlardan Microsoft 365 (önceki adıyla Office 365) veya Microsoft 365 kiracıları arasına göç etme sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir göç çözümüdür. ODM, göç sürecinde kesinti ve veri kaybını en aza indirgemeyi hedefler ve buluta sorunsuz bir geçiş sağlar

Migration Manager

Quest Migration Manager, farklı e-posta ve işbirliği platformlarından kullanıcı hesapları, posta kutuları ve çeşitli diğer verileri Microsoft Exchange veya Microsoft 365'e göç etmeye yardımcı olan yerinde bir göç çözümüdür. Planlama, otomatik provizyonlama ve veri göçünü etkilemeden verimli bir şekilde gerçekleştirebilme özellikleri sunar

Migrator Pro

Quest Migrator Pro, IBM Notes'tan Microsoft Exchange veya Microsoft 365'e göç etmek isteyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bu, kullanıcı posta kutuları, e-postalar, kişiler, takvimler ve diğer verileri Notes ortamından hedef platforma göç etmeye yardımcı olur

Metalogix Content Matrix

Quest Metalogix Content Matrix, içerik göçü ve yönetimi aracıdır ve farklı işbirliği platformları ve bulut tabanlı depolama çözümleri arasında içerik, belge ve verilerin hareketini kolaylaştırır. Organizasyonlara içeriği Microsoft SharePoint, Microsoft 365, OneDrive for Business ve diğer desteklenen sistemlere göç etme imkanı sağlar ve aynı zamanda meta verileri, izinleri ve diğer kritik bilgileri korur
 

PST Flight Deck

Quest PST Flight Deck, genellikle Microsoft Outlook'ta e-postaları ve diğer verileri arşivlemek için kullanılan PST (Personal Storage Table) dosyalarını yönetme ve göç etme çözümüdür. PST dosyaları, veri yönetimi, uyumluluk ve güvenlik açısından zorluklar oluşturabilir. PST Flight Deck, kuruluşlara PST dosyalarını keşfetme, analiz etme ve Microsoft 365 veya diğer hedef konumlara gibi merkezi bir depoya göç etme imkanı sağlayarak veri dağılımını azaltır ve uyumluluk risklerini azaltır

Archive Shuttle

Quest Archive Shuttle, eski arşiv sistemlerinden Microsoft 365 veya diğer arşiv çözümleri gibi modern platformlara veri göçü ve yönetimi için kapsamlı bir çözümdür. Arşivlenmiş e-postaları, dosyaları ve diğer verileri göç etmeyi desteklerken veri bütünlüğünü korur ve kullanıcı kesintisini en aza indirir

Unified Identity Security

Ürün Portföyü

Identity Manager

Quest Identity Manager, kuruluş genelinde kullanıcı kimlikleri ve erişim haklarının merkezi yönetimini sağlayan bir kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümüdür. Kullanıcıların uygulama, veri ve kaynaklara erişimini hızlandırırken kullanıcı tahsisini, tahsisin sonlandırılmasını ve erişim isteği iş akışlarını akıllı bir şekilde düzenler ve IT yöneticilerinin kullanıcı erişimini verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Quest Identity Manager, organizasyonların güvenliği geliştirmelerine, yetkisiz erişim riskini azaltmalarına ve erişim politikalarına uyumu sağlamalarına yardımcı olur

One Identity Safeguard

Quest One Identity Safeguard, ayrıcalıklı hesaplar ve erişimler üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayan bir ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) çözümüdür. Bu, kuruluşların ayrıcalıklı kullanıcı etkinliklerini yöneterek ve izleyerek kritik sistemleri ve hassas verileri korumalarına yardımcı olur. Çözüm, IT yöneticilerinin en az ayrıcalıklı politikalarını uygulamasına, ayrıcalıklı oturumları izlemesine ve uyumluluk amacıyla ayrıcalıklı erişimi denetlemesine olanak tanır

Active Roles

Quest Active Roles, özellikle Microsoft Active Directory ortamları için tasarlanmış bir kimlik ve erişim yönetimi çözümüdür. Active Directory'nin yeteneklerini geliştirir ve genişletirken ek otomasyon ve yetkilendirme özellikleri sağlar. Active Roles, IT yöneticilerinin kullanıcı hesaplarını, grupları, izinleri ve diğer Active Directory nesnelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır

Authentication Services

Quest Authentication Services, şimdi Authentication Services for Active Directory olarak bilinir, UNIX, Linux ve macOS gibi Windows olmayan sistemlerin Microsoft Active Directory ortamlarına entegrasyonunu basitleştirir ve geliştirir. Tek oturum açma (SSO) ve merkezi kimlik doğrulama imkanı sağlar, kullanıcıların Active Directory kimlik bilgilerini kullanarak karma platformlu ortamlarda kaynaklara erişmelerine olanak tanır

Password Manager

Quest Password Manager, kullanıcıların IT yardımına ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde şifrelerini sıfırlamalarına olanak tanıyan bir kendi hizmet şifre sıfırlama çözümüdür. Kullanıcılara kendi şifrelerini sıfırlama imkanı sağlayarak, IT yardım masalarındaki yükü azaltır, verimliliği artırır ve güçlü şifre politikalarını uygulayarak güvenliği artırır

AD Security & Recovery

Ürün Portföyü

Recovery Manager

Quest Recovery Manager, organizasyonlara çeşitli platformlar ve uygulamalar üzerindeki kritik verileri koruma ve geri yükleme çözümüdür. Bu, yöneticilere Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, SharePoint ve diğer uygulamalardan verileri hızlı bir şekilde kurtarma imkanı tanır ve kazara silinme, bozulma veya felaket durumlarında süreksizliği azaltarak veri kaybını en aza indirir

BloodHound Enterprise

Quest BloodHound Enterprise, Active Directory (AD) izinleri ve yapılandırmalarıyla ilgili potansiyel güvenlik risklerini belirlemek ve ele almak için tasarlanmış bir güvenlik analiz aracıdır. BloodHound, IT ve güvenlik ekiplerinin AD izinlerini ve erişim haklarını analiz etmelerine ve potansiyel zayıf noktaları, aşırı kullanıcı yetkilerini ve yetkisiz erişime veya güvenlik ihlallerine yol açabilecek yanlış yapılandırmaları tespit etmelerine olanak tanır

Change Auditor

Quest Change Auditor, bir IT ortamında kritik değişiklikleri ve etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izleme ve raporlama sağlayan denetim ve izleme çözümüdür. Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server ve Windows Dosya Sunucuları gibi çeşitli platformlar için detaylı denetim yetenekleri sunar. Change Auditor, kullanıcı etkinliklerine ve kritik sistemlerde yapılan değişikliklere görünürlük sağlayarak, organizasyonların güvenliği ve uyumluluğu sürdürmelerine yardımcı olur
 

GPOAdmin

Quest GPOAdmin, Microsoft Active Directory ortamlarında grup politikalarının yönetimini ve raporlamasını basitleştiren bir grup politikası yönetim çözümüdür. Grup politikalarını yönetmek, dağıtmak ve organizasyonun IT altyapısında tutarlılık sağlamak için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Enterprise Reporter

Quest Enterprise Reporter, organizasyonların Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server ve Windows Dosya Sunucuları gibi çeşitli sistemlerden ve platformlardan kritik verileri toplamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir IT denetim ve raporlama aracıdır. Yöneticilere, güvenlik değerlendirmeleri, uyumluluk denetimleri ve kaynak planlaması için kapsamlı raporlar oluşturarak IT ortamlarına dair bilgiler elde etmelerine imkan tanır.
 

Sizin için burdayız!

Redington güvencesiyle çözümlerimizden yararlanmak için hemen başvurun.

Hemen Başvur